nieuws

07 dec 2000, 00:12

Rijksuniversiteit ontdekt brief van middeleeuwse mysticus Ruusbroec

In de bibliotheek van het Corpus Christi College in Cambridge is een brief ontdekt van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec, de belangrijkste auteur van Middelnederlandse geestelijke letterkunde. De vondst is zeer verrassend omdat Ruusboecs oeuvre al sinds de Middeleeuwen dezelfde omvang heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ontdekking werd gedaan door drs. K. Schepers. De postdoctoraal onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) verricht in Cambridge onderzoek voor zijn doctoraalscriptie over Ruusbroec.
Tot dusver waren slechts elf traktaten en zeven brieven van de Brabantse middeleeuwer bekend. Deze werken worden nog steeds intensief bestudeerd. In de teruggevonden brief reageert Ruusbroec op een vraag over een mystieke kwestie die hem door een collega in Duitsland was gesteld. In het schrijven buigt de mysticus zich over de vraag hoe de mensen die goddelijke inspiratie ontvangen kunnen worden onderscheiden van hen die blootstaan aan influisteringen van de duivel, essentiële aspecten van zijn mystieke leer.
De in het Latijn opgestelde brief is zwaar aangetast door waterschade. Het schrijven is waarschijnlijk in de zeventiende eeuw naar Cambridge meegenomen door een Engels echtpaar als onderdeel van een grote verzameling oude handschriften die zij in Oost-Pruisen op de kop hadden weten te tikken. De geschriften lagen daar onbeheerd en verwaarloosd in een evangelisch gymnasium weg te rotten omdat ze ,,toch maar katholieke zaken bevatten’’.