nieuws

03 sep 2001, 00:12

Rijksuniversiteit komt tegemoet aan eisen bezetters Academiegebouw

Rector magnificus D. Bosscher heeft toegezegd ten dele tegemoet te komen aan de eisen van de veertig studenten die vanmiddag het Groningse Academiegebouw bezetten. De actievoerders hebben hierop besloten hun actie op te geven. De studenten wilden protesteren tegen de groeiende invloed van het bedrijfsleven op het hoger onderwijs en het universitaire onderzoek. De actievoerders mogen voor de opening van het academisch jaar hun verklaring voorlezen en Bosscher zal zelf in zijn speech de verklaring ook aanhalen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bezetters hadden de deuren van het complex gebarricadeerd met stoelen, planken en tafels. ,,Wij richten ons niet tegen de RuG, maar vooral tegen het beleid van minister Hermans’’, verduidelijkte een woordvoerder. ,,Zijn beleid is gericht op marktwerking en concurrentiemodellen. Dat houdt in de praktijk in dat binnen het inrichten van het onderwijs commerciële belangen een rol gaan spelen. Dat is te gek voor woorden. Wij als studenten staan voor onafhankelijke kennis. De universiteit is er in de eerste plaats voor de studenten, niet voor sponsoren.’’
Bosscher gaat morgen een uitgebreide dialoog aan met de studenten over de vercommercialisering van het hoger onderwijs. Het ministerie laat in een officiële reactie weten dat de minister invloed van het bedrijfsleven niet afwijst, mits de inhoud van het wetenschappelijk onderwijs bepaald wordt door de universiteiten zelf.