nieuws

08 feb 2001, 00:12

Rijksuniversiteit komt met nieuwe internationale juridische opleiding

De Juridische Faculteit van de RUG werkt samen met universiteiten uit Oldenburg en Bremen aan een nieuwe opleiding: de Hanse Law School. De opleiding springt in op de internationalisering van de samenleving, waarmee ook de zogeheten togaberoepen te maken krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding voldoet aan de eisen om in Nederland rechter of advocaat te worden. In een latere fase van de studie komen andere rechtstelsels van binnen de EU aan bod. Studenten zijn hiermee voorbereid op een internationale carrière als advocaat of jurist.
De Hanse Law School is zwaarder dan de reguliere opleiding Nederlands recht. De opleiding is meertalig; er wordt in het Nederlands en het Engels gedoceerd. Het is verplicht om gedurende de studie minimaal een half jaar in Duitsland een programma te volgen.
Studenten kunnen vanaf 1 september 2002 met de studie van start gaan. Studenten die september 2001 met hun rechtenstudie beginnen en binnen een jaar de propedeuse hebben gehaald, kunnen instromen in het tweede jaar.