nieuws

28 aug 2000, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen wil gelijke beloning voor assistenten in opleiding

De Rijksuniversiteit Groningen vindt dat er een gelijke beloning moet komen voor jonge onderzoekers die bezig zijn met promotie-onderzoek, de zogenaamde assistenten in opleiding (AIO).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onlangs bereikten werkgevers en werknemers in het universitaire onderwijs een principe-overeenkomst over een aanpassing aan de salarissen van de aio’s. Maar volgens de Groningse universiteit zit er een kleine onjuistheid in het afgesproken systeem die rechtgetrokken zou moeten worden.
Het college van bestuur van de RUG gaat de kwestie in september aan de orde stellen tijdens overleg met de colleges van bestuur van de andere universiteiten over het onderhandelingsresultaat met de vakbonden.
Volgens dit onderhandelingsresultaat gaan de meeste assistenten in opleiding er duidelijk op vooruit in hun beloning. Zo krijgen aio’s die voor het eerst aan de slag gaan er in hun eerste jaar 25 procent bij, en komen ze uit op 600 gulden per maand. De salarisverhoging volgt op acties aan de Groningse universiteit, afgelopen studiejaar, waarbij aio’s in staking gingen omdat ze vonden dat ze te weinig verdienen.
Maar in het principe-akkoord lijkt echter een systeem-fout te zijn geslopen. Want aio’s die recent in dienst zijn getreden hadden al een arbeidsmarkttoelage van 700 gulden. Dat zou betekenen dat de nieuwe aio’s straks een ander salaris krijgen dan de aio’s die al een aanstelling hebben. ‘Dat vinden wij niet terecht: gelijke monniken, gelijke kappen’, aldus woordvoerder W. Janssen. Het Groningse college van bestuur gaat er daarom op 1 september voor pleiten alle aio’s gelijk te belonen en pleit er daarbij voor om iedereen het hogere bedrag van 700 gulden te geven.