nieuws

12 nov 2002, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen verwondert zich over normen en waarden

De Rijksuniversiteit Groningen verwondert zich over de plotselinge opleving van het debat over normen en waarden. Waar komt die roep roep om een herstel van normen en waarden eigenlijk vandaan?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de RUG organiseert het Studium Generale althans een debat over de vraag hoe het toch komt dat in Nedreland plotseling zoveel gesproken wordt over normen en waarden. Het debat is aanstaande donderdag 14 november vanaf ’s avonds acht uur in het pand van de USVA, Munnekeholm 10, Groningen
Want waar komt die roep om een herstel van normen en waarden eigenlijk vandaan? Wat houden normen en waarden precies in? Zijn zij eeuwig en vaststaand, of moeten die, in het licht van de veranderde maatschappij, niet herzien in plaats van hersteld worden? En is de overheid, welbeschouwd, verantwoordelijk voor morele aspecten zoals normen en waarden? Heeft de overheid überhaupt de instrumentaria om concreet wat bij te dragen in het debat? En is beïnvloeding van gedrag door middel van wetgeving mogelijk, wenselijk en effectief? Mede door de naderende verkiezingen zal het thema normen en waarden actueel blijven. Onze verontruste samenleving heeft een brede discussie over de sociale omgang nodig. Daarom is het 9e studentendiscussiecafé gewijd aan dit onderwerp. Met medewerking van de volgende gasten: David de Jong - gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, Martin van Hees - hoogleraar Ethiek, faculteit Wijsbegeerte en Hans van de Sande - universitair hoofddocent Sociale Psychologie. Voorzitter is Willem Muste, hoofdredacteur van De Hanze.