nieuws

29 nov 2000, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen komt miljoenen tekort

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) zit krap in het geld. Ook volgend jaar denkt de universiteit miljoenen tekort te komen. Dit bleek tijdens de presentatie van de begroting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De universiteit gaat ervan uit dat ze volgend jaar vier miljoen gulden tekort komt. Vooral de faculteiten zullen volgens collegelid Kooijman merken dat er geen geld is voor leuke dingen. “En misschien is dat alleen maar goed. Maar financieel hebben ze het niet breed. Het is zeker geen vetpot.”
Het geldtekort is niet zo nijpend dat grote projecten zoals de verbouwing van het Zerniketerrein en de nieuwbouw bij de faculteit Tandheelkunde niet door kunnen gaan. Wel gaat de RuG komend jaar interen op de reserves. Want lenen kost alleen maar geld.
De RuG denkt volgend jaar 918 miljoen gulden binnen te krijgen. Hiervan gaat meer dan de helft op aan personeelskosten. Verder gaat de RuG ervan uit dat het aantal eerstejaars studenten volgend jaar weer licht stijgt tot bijna vierduizend. Verder neemt het aantal personeelsleden waarschijnlijk met tweehonderd toe tot 4326.