nieuws

19 mrt 2003, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen betaalt verblijfsvergunning studenten en docenten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat de verblijfsvergunningen van medewerkers en studenten van buiten de EU betalen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook voor familie van medewerkers zal de universiteit zonodig in de beurs tasten. Studenten en docenten moesten die rekening tot nu toe zelf betalen. Naar schatting zal het de RUG jaarlijks tussen de 350.000 en 500.000 euro kosten. Een andere status voor studenten en docenten zou het probleem kunnen oplossen, verwacht universiteitsvereniging VSNU. Het is niet duidelijk om hoeveel personen het jaarlijks in Groningen zal gaan. De regels zijn nog niet scherp afgegrensd, aldus bestuursvoorzitter S. Kuipers. Tot een kleine twee jaar geleden kostte een verblijfsvergunning rond de vijftig euro, maar dat is tot 430 euro toegenomen. Voor latere jaren kost het rond de 260 euro. De RUG stelt dat Nederland daarmee uit de pas loopt met andere landen, wat ongelijkheid tot gevolg heeft. Kuipers vindt het voorts belangrijk dat zijn universiteit toegankelijk blijft voor buitenlandse studenten en docenten. ,,Er gaat nu bovendien geld van de universiteit naar Justitie’’, constateert Kuipers, die doelt op de immigratiedienst IND die dit soort documenten verstrekt. ,,Dat is voor de overheid een borstzak-vestzakconstructie’’
De VSNU, de vereniging van universiteiten, zou graag zien dat er een ‘kennismigranten-status’ of een andere alternatieve verblijfstitel komt. Daartoe zou Justitie de regels voor migranten moeten aanpassen. Over de geldkwestie wordt door de universiteiten al geruime tijd overlegd met de ministeries van Onderwijs en Justitie. Onderwijs erkent het probleem, maar een oplossing is er nog niet.
Enkele weken geleden dreigde een Australische professor aan de RUG terug te keren naar zijn land als hij ieder jaar de hoge kosten voor zichzelf en zijn familie zou moeten blijven betalen. Deze kwestie was geen directe aanleiding tot deze nieuwe maatregel, aldus Kuipers. ,,Die was al bijna klaar’’.* Het is niet duidelijk om hoeveel geld het voor alle universiteiten gaat, meldt de VSNU. Dit soort zaken is per universiteit en zelfs per faculteit anders geregeld en wordt niet landelijk bijgehouden.