nieuws

12 mrt 2009, 08:08

Rijksuniversiteit erft 1 miljoen euro

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft begin dit jaar, uit twee nalatenschappen, in totaal 1 miljoen euro geërfd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het geld zal ten goede komen aan onderwijs en onderzoek aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en aan het Eric Bleumink Fonds, dat beurzen verstrekt aan talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden.

Volgens de RUG zijn alumni en relaties steeds vaker bereid om bijzonder onderzoek en onderwijs financieel te steunen. Een recente wervingscampagne onder alumni bracht 88.234 euro op. Bijna tweeduizend alumni maakten een donatie over, waaronder meerdere meerjarige machtigingen en enkele notariële schenkingen. De opbrengsten van de campagne zullen onder meer ten goede komen aan het Eric Bleumink Fonds, het Willem Barentsz Pool Instituut voor onderzoek aan de polen en het Qumran Instituut, dat onderzoek verricht aan de Dode Zeerollen. In april 2009 begint het Ubbo Emmius Fonds met een nieuwe wervingscampagne.

Als een van de eerste universiteiten in Nederland begon de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 met professionele fondswerving en relatiebeheer. In dat jaar werd het Ubbo Emmius Fonds opgericht, genoemd naar de eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Via het Fonds zoekt de universiteit financiële steun èn kritische inbreng van het bedrijfsleven, instellingen en particulieren bij de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.