nieuws

26 sep 2001, 00:12

Renaissance-opleiding voor intellectuele oplossers wereldproblemen

Er moet een academische opleiding komen voor topstudenten van verschillende faculteiten, die over prangende maatschappelijke dilemma’s moeten leren nadenken. Dit stelt emeritus hoogleraar verloskunde H.J. Huisjes. Hij presenteerde zijn denkbeelden in zijn afscheidscollege ‘Tijd om na te denken’. Huisjes ziet meer universitaire taken dan onderwijs en onderzoek alleen. ‘’De universiteit moet ook een cultureel centrum worden.’’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

’’ Een selectie toppers zou zich een jaar lang kunnen buigen over de gevolgen van bijvoorbeeld genetische technologie en robotisering in deze eeuw. ‘’We zien allerlei ethische problemen rondom nieuwe technologie. Hoe ga je daar mee om?’’ Na zo’n jaar ‘Risk society’, zoals het genoemd kan worden, zijn studenten gevormd tot multidisciplinaire denkers. Bijna Renaissancemensen, met kennis van uiteenlopende wetenschappen. Huisjes stelt voor enkele tientallen studenten per jaar op te leiden.
Al honderd jaar geleden probeerden universiteiten elementen uit onder meer de filosofie in het collegeprogramma op te nemen. ‘’Bijvoorbeeld in Berlijn. Naast ‘Bildung’, het opdoen van kennis, moest er ook ruimte zijn voor ‘Ausbildung’, het nadenken.’’ Ook na de Tweede Wereldoorlog probeerden hoogleraren in Groningen meer normen en waarden in het onderwijs te brengen. Onderwijsmodernisering en technocratisering kwamen er goeddeels tussen. ‘’Maar er moet nu weer aandacht zijn voor reflectie, diepte en breedte, niet slechts voor specialisatie.’’
Universiteiten en hogescholen broeden weliswaar op programmaverbreding, maar voornemens lopen vaak vast op financieringsproblemen. De Rijksuniversiteit Groningen gaat wel verplichte, algemeen vormende vakken introduceren. Ze heeft nog niet op het verdergaande opleidingsplan van Huisjes gereageerd.