nieuws

21 apr 2008, 09:09

Reiderland, Scheemda en Winschoten vergaderen over fusie

Morgen vergaderen de raden van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten over de herindeling. Op 23 januari dit jaar besloten zij te fuseren. Zodra het herindelingsontwerp klaar is, sturen de gemeenten het naar Gedeputeerde Staten en leggen de colleges van burgemeester en wethouders het gedurende acht weken ter inzage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

mei een krant met meer informatie. Bovendien worden er in mei en juni twaalf informatiebijeenkomsten gehouden. Daarna komt er na overleg met de provincie een herindelingsadvies, dat aan de drie gemeenten wordt voorgelegd.

Uiteindelijk is het de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties degene die besluit of het voorstel aan het kabinet wordt voorgelegd. Als het kabinet ermee instemt, dient zij dit in bij de Tweede Kamer. Na behandeling van het wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel formeel bekrachtigd en treedt de herindeling op de beoogde datum 1 januari 2010 in werking.