nieuws

06 aug 2012, 14:02

Rehwinkel: Pas dit weekend besluit over huldiging Ranomi Kromowidjojo

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen heeft maandagmiddag een persverklaring uitgegeven waarin hij laat weten dat er druk overleg gevoerd wordt tussen de stad en provincie Groningen en burgemeester Michels van Winsum over een huldiging van Ranomi Kromowidjojo. Pas rond het weekend zal er een besluit vallen over de huldiging. Hieronder integraal de persverklaring:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Voor aanvang van de Olympische Spelen in Londen was er reeds in voorzien dat de burgemeester van Groningen na terugkomst Olympische sporters op het Stadhuis zou ontvangen. Om te onderstrepen dat Groningen City of Talent is, zouden sporters welkom zijn die zich bij de stad betrokken voelen (omdat ze er wonen, studeren of op andere manier hun talent hebben kunnen ontwikkelen). Burgemeester Rehwinkel betrekt bij de ontvangst ook de deelnemers aan de Paralympics.’

‘Deze ontvangst betreft echter uitdrukkelijk niet een huldiging in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op de Grote Markt. Het gemeentebestuur heeft daarover nog geen besluit genomen en doet dat ook niet eerder dan wanneer de Olympische Spelen (bijna) zijn afgelopen. Vaststaat dat de wensen van de sporters uitgangspunt zullen zijn. Vanzelfsprekend wordt daarover bestuurlijk overleg gevoerd. Zo heeft burgemeester Rehwinkel, ook in zijn rol als korpsbeheerder, reeds met burgemeester Michels van Winsum gesproken. Met de provincie vindt eveneens afstemming plaats. Nogmaals: besluitvorming over huldiging van sporters uit de stad Groningen zal pas rond het weekend plaatsvinden.’