nieuws

19 sep 2012, 10:10

Regionale omroep RTV Noord moet fors bezuinigen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een bezwaar van RTV Noord tegen een besluit van GS om met ingang van 1 januari 2013 een structurele bezuiniging op te leggen van 5 % ongegrond verklaard.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het collegebesluit vloeit voort uit het besluit van Provinciale Staten van 31 maart 2010 tot omvangrijke bezuinigingen. Onderdeel daarvan was een bezuiniging van 5% op wettelijke taken, waaronder ook de media vallen. 

Het zou gaan om ruim 4 ton. RTV Noord gaat juridische stappen ondernemen.