nieuws

14 dec 2009, 20:08

Regio Groningen-Assen: miljoenen subsidie om woningbouwproductie op gang te houden

Gemeenten in de regio Groningen-Assen hebben 3.584.000 miljoen euro gekregen uit de tweede tranche van de tijdelijke stimuleringsregeling van het ministerie van VROM. De subsidie is bedoeld om geplande woningbouwprojecten, die door de economische crisis stil dreigen te vallen, alsnog te starten. Dat betekent dat bij de betreffende projecten in de regio de eerste paal nog voor 1 juli 2010 de grond ingaat. In de regio Groningen-Assen is voor 820 woningen een aanvraag ingediend, hiervan zijn 513 woningen gehonoreerd met een subsidie. Het zijn met name koopwoningen die binnen de bestaande kom gerealiseerd gaan worden. De gehonoreerde woningen zijn gepland per gemeente in de volgende projecten:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Gemeente Assen: € 1.260.800 euro - Citadel, Kloosterveste en Kloosterbos
Gemeente Bedum: € 60.000 euro - Ter Laan fase 4
Gemeente Groningen: € 1.681.986 euro - De Vorst, Achter de Reitdijk, Ceres, Aurora, Ciboga Schots 4, Wielewaalplein, Chopinlaan en Morgenster 2e fase
Gemeente Haren: € 60.900 euro - Van Spoor tot Steeg
Gemeente Hoogezand Sappemeer: € 41.800 euro - Vosholen
Gemeente Leek: € 64.286 euro - Aan de Linde
Gemeente Noordenveld: € 144.500 euro - Helterbult
Gemeente Ten Boer: € 127.500 euro - Groene Zoom
Gemeente Winsum: € 90.000 euro - Oosterhuisen
Gemeente Zuidhorn: € 52.500 euro - Briltil

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw
De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw is door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het leven geroepen om de teruggang in de woningbouwproductie door de economische crisis en terugval van werkgelegenheid te beperken. In totaal wordt 395 miljoen euro beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten, verdeeld over drie tranches. Woningen die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn koopwoningen - en/of dure huurwoningen (boven de liberalisatiegrens van € 647,53). Daarbij is een voorwaarde dat andere partijen (inclusief marktpartijen) bereid zijn ook extra middelen in te zetten (bv. door verlaging van de grondkosten), zodat de bijdrage van het Rijk daadwerkelijk een aanvulling is. In de 1e tranche (juni 2009) kreeg de regio Groningen-Assen € 2.875.000 euro subsidie.
In het eerste kwartaal van 2010 beslist het kabinet over de inzet van de 3e en laatste tranche (circa 100 mln.) van het stimuleringsbudget.

De Regio Groningen-Assen
Sinds 1996 werken de gemeenten en provincies in de Regio Groningen-Assen samen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met als doel meer kwaliteit in en voor de regio te bereiken. Deze kwaliteit wordt bereikt door een gemeente- en provinciegrens overschrijdende samenhangende aanpak van wonen, werken, mobiliteit en landschap. Centraal hierbij staat de bundeling van wonen, werken en mobiliteit langs de zogenaamde T-structuur, die gevormd wordt door de A7 (Leek/Roden-Hoogezand-Sappemeer) en de A28(Groningen-Assen). Deelnemers van de Regionale samenwerking zijn de provincies: Drenthe en Groningen en de gemeenten: Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.