nieuws

13 jan 2001, 00:12

Referendumkrant vandaag bezorgd

Vandaag wordt de Referendumkrant, als extra katern in de Gezinsbode, bij alle Groningers huis-aan-huis bezorgd. De gemeente wil met de krant de Stadjers informeren over het plan voor de nieuwe Noordzijde van de Grote Markt. Over dit plan wordt op 21 februari een referendum gehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de krant worden de plannen van de gemeente en winkeliers nog eens nader toegelicht. Daarnaast worden zowel de voor- als tegenargumenten voor het plan onder de aandacht gebracht.
Na het besluit tot een referendum in november vorig jaar, heeft Wallage in de Gezinsbode een oproep gedaan om voor- en tegenargumenten voor het plan in te sturen. De ingezonden argumenten zijn door de tekstschrijvers Brouwer & Meijerink verwerkt in de krant.