nieuws

31 okt 2002, 00:12

Referendum oostzijde Grote Markt gaat definitief door

Er komt definitief een referendum over de inrichting van de oostzijde van de Grote Markt in Groningen. Een meerderheid van de gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met het voorstel voor een raadplegend referendum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De SP, D66, Student en Stad en de Stadspartij stemden tegen. Volgens Peter Verschuren van de SP gaat het om een ‘nepreferendum.’ Er moet volgens hem ook gekeken worden naar andere opties. De SP heeft geen problemen met de huidige Grote Markt. De tegenstemmers zijn bovendien bang dat het stadsbestuur het referendum zal gebruiken om de eigen plannen voor een theater en een parkeergarage erdoor te drukken. Het stadsbestuur ontkent dit.
De VVD, die zich in eerste instantie kritisch uitliet over het plan, stemde alsnog voor. Volgens fractievoorzitter Remco Kouwenhoven moet er dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo wil de VVD meer invloed van mensen uit de regio. “Er wordt altijd gezegd dat de Grote Markt van belang is voor zowel Stadjers als mensen uit de regio. Het is dan vreemd dat alleen inwoners van de stad hun stem kunnen uitbrengen,” vindt Kouwenhoven. De VVD-er vindt dat er daarom een grootscheepse regio-enquête moeten komen.
Ook de ondernemers op en rond de Grote Markt moeten meer inspraak in de planvoorbereiding krijgen, vindt de VVD. “Nu kunnen alleen de ondernemers die in de stad wonen hun zegje doen,” zegt Kouwenhoven. Het Grote Markt Forum, waarin ook binnenstadondernemers zitten, is voor de VVD niet afdoende.
De komende maanden mogen Stadjers tegenvoorstellen doen voor het plan van het stadsbestuur. Hier moeten alternatieven uitkomen voor het referendum. De Stadjers kunnen dan kiezen uit het voorstel van B en W en de ingebrachte alternatieven. Het Grote Markt Forum adviseert B en W op welke alternatieven de Stadjers mogen stemmen. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit. In oktober volgend jaar kunnen de inwoners van Groningen hun stem dan uitbrengen.