nieuws

22 jul 2000, 00:12

Referendum Grote Markt op 21 februari

De gemeenteraad van Groningen heeft het college van B en W woensdagavond 19 juli het groene licht gegeven voor een nadere uitwerking van de plannen voor de Nieuwe Noordzijde. De meeste politieke partijen steunen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de noordzijde van de Grote Markt. Bovendien is de gemeenteraad woensdagavond in meerderheid akkoord gegaan met het voorstel om een referendum te houden over het plan Nieuwe Noordzijde. Het is de bedoeling dit referendum op 21 februari 2001 te houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fracties van GroenLinks en de SP zijn het er niet mee eens om het complete plan ter goedkeuring aan de inwoners van Groningen voor te leggen. Zij hebben vooral bezwaar tegen de aanleg van een parkeergarage, en vinden daarom dat uitsluitend de kwestie van een parkeergarage tijdens het referendum aan de orde moet komen. Burgemeester J. Wallage legde tijdens de raadsvergadering uit dat dat niet kan.Volgens de gemeentelijke referendumregels kan alleen een (voorgenomen) raadsbesluit inzet zijn van een referendum. Het voorgenomen raadsbesluit betreft in dit geval het complete plan Nieuwe Noordzijde en niet één of enkele onderdelen daarvan.
Het voorstel van B en W kreeg steun van de fracties van PvdA, CDA, VVD, D66, GPV en Student en Stad.
Overigens is het nog niet zeker dat het referendum er ook echt komt. Tussen 4 september en 20 oktober kunnen stemgerechtigde Stadjers hun handtekening nog zetten onder het tweede, definitieve verzoek. Zo'n definitief verzoek maakt deel uit van de aanvraagprocedure. De gemeenteraad vergadert op 8 november opnieuw over de plannen en kan er dan een beslissing over nemen. Pas als de gemeenteraad daar z'n goedkeuring aan gegeven heeft, is het onderwerp rijp voor een correctief referendum. Dat wordt gehouden op 21 februari.
Het plan Nieuwe Noordzijde wordt teruggedraaid wanneer er tijdens dat referendum tenminste 30 procent van het aantal kiesgerechtigden tegen stemt en er bovendien meer tegenstemmers dan voorstemmers zijn. Deze regels komen overeen met een wetsvoorstel over het referendum dat het kabinet-Kok momenteel voorbereid. Op dit moment is er nog geen referendum-wetgeving. Groningen behoort tot de minderheid van gemeenten die alvast een eigen referendumverordening hebben opgesteld.