nieuws

18 jun 2001, 00:12

Rector RUG in conflict met Hermans: ‘Nieuwe studie moet vijf jaar’

Rector Magnificus prof. D. Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen is in conflict gekomen met minister Hermans van onderwijs. Volgens Bosscher moet minister Hermans zorgen voor langduriger studiefinanciering en kunnen studenten straks niet in slechts vier jaar afstuderen, zoals de minister voorstelt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het conflict is ontstaan naar aanleiding van de komst van een nieuw onderwijsstelsel. Daarbij past de Groningse universiteit zich aan aan een internationaal systeem met een zogenaamde ‘Bachelor-Masterstructuur’. Afgestudeerden heten straks geen doctorandus meer, maar zijn ‘bachelor’. De Groningse universiteit vindt dat op zichzelf een goede ontwikkeling, maar die nieuwe studie kunnen studenten niet in vier jaar afronden, zoals de minister wil.
Prof. Bosscher is momenteel voorzitter van het college van rectoren van Nederlandse universiteiten. In die hoedanigheid pleit hij er voor om studenten meer tijd te gunnen om de begeerde nieuwe titel in de wacht te slepen. Dat betekent dat minister Hermans tenminste 4,5 jaar maar liever vijf jaar studiefinanciering mogelijk moet maken. Maar dat wil minister Hermans niet. Die gaat in een wetsvoorstel niet verder dan vier jaar. Prof. Bosscher is bereid een pittige discussie met de minister aan te gaan. ‘We zullen hem hier niet zo gemakkelijk mee weg laten komen’, aldus Bosscher vanmiddag voor Radio Noord.