nieuws

11 jan 2008, 09:09

Recordoverslag voor Groningse zeehavens

De twee noordelijkste zeehavens van Nederland – de Eemshaven en de haven van Delfzijl – hebben een recordjaar achter de rug. Beide havens behaalden in 2007 een overslag van 7,8 miljoen ton. Voor 2008 verwachten de havens een verdere stijging van de overslag en een sterke groei van de havengerelateerde activiteiten dankzij nieuwe investeringen. Dat maakte directeur H. Post van Groningen Seaports – de havenautoriteit voor beide zeehavens - bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"We kunnen terugkijken op een mooi jaar vol groei,” meldt Post. "Dit is vooral te danken aan de uitgifte van terreinen. Maar ook de logistieke ontwikkeling is zeer voortvarend geweest, wat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuw overslagrecord. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven in onze havens hebben aan die groei bijgedragen en vooral dat stemt tot tevredenheid.”


Groningen Seaports zelf behaalde een winst van 5,1 miljoen euro, de hoogste winst sinds 1998. Dit was mede te danken aan het grote aantal gerealiseerde gronduitgiften van 17,6 ha (2006: 14,1 ha). Maar ook aan het nieuwe overslagrecord van 7, 8 miljoen ton. De omzet ging mee in deze stijgende lijn en bedroeg 18,4 miljoen euro (2006: 14,3).


Vanaf 2008 tot 2012 heeft Groningen Seaports enorme investeringen voor de boeg. Voor het jaar 2008 wordt een mega-investering verwacht van ruim 76 miljoen euro (2007: 19,5 miljoen euro). Dit heeft vooral te maken met de grote infrastructurele werken die in de Eemshaven op stapel staan zoals ophoging van terreinen, aanleg van diverse infrastructuur, aanleg van kades, verlenging Wilhelminahaven, verdieping van de vaargeul en eveneens een verlenging van de Beatrixhaven.