nieuws

12 jun 2012, 08:08

Recessie dwingt Groningen tot herijking armoedebeleid

Burgemeester en Wethouders van Groningen willen een andere aanpak van de armoedebestrijding in de stad. De huidige economische recessie en de forse rijksbezuinigingen maken een herijking van het armoedebeleid noodzakelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Belangrijkste uitgangspunt van de aanpak – neergelegd in de nota ‘Samen actief tegen armoede’ - is dat het leven van mensen die in armoede leven fundamenteel en duurzaam moet veranderen.

Stadjers die zelf in een armoedesituatie leven, moeten – als het mogelijk is - meer op eigen kracht doen en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerken. De gemeente geeft daarbij ondersteuning. Bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen, het (mede) opzetten van zelfhulpgroepen of het stimuleren van informele ontmoetingen met hulpverleners.

Daarnaast helpt de gemeente bij het creëren van rust en zekerheid. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, de ziektekostenverzekering en het afbetalen van schulden. Daardoor krijgt men de ruimte weer actief aan de samenleving deel te nemen.

Uitgangspunt daarbij is dat Groningen ook in tijden van bezuinigingen een sociale stad is en blijft. Wethouder Elly Pastoor: “Iedereen in de stad moet actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Armoede mag daarvoor geen belemmering zijn. Onze nieuwe aanpak van armoede is gebaseerd op de intensieve contacten die wij hebben met de Groninger minima, ervaringsdeskundigen, betaalde en onbetaalde medewerkers en belangenbehartigers uit het maatschappelijk veld. Bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van ons beleid blijven we gebruik maken van hun zeer gewaardeerde inbreng.”
 

Deze andere aanpak betekent voor de gemeente, maar ook voor de maatschappelijke instellingen, dat ze creatief en inventief met de schaarse middelen om moeten gaan.


De gemeente moet haar dienstverlening goed en efficiënt organiseren en maatschappelijke problemen in samenhang aanpakken en oplossen.