nieuws

20 nov 2002, 00:12

Rampbestrijdingsplannen Aldel Delfzijl vastgesteld

Burgemeester E. Haaksman heeft de rampbestrijdingsplannen voor Aldel en Methanor vastgesteld. Dit zijn het tweede en het derde plan in een reeks van 6 rampbestrijdingsplannen. Begin april van dit jaar is een rampbestrijdingsplan voor het bedrijf FMC Industrial Chemicals vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In rampbestrijdingsplannen zijn onder andere de scenario's beschreven die kunnen leiden tot een calamiteit of een ramp en de gevolgen voor de omgeving van het bedrijf. In deze plannen is aangegeven op welke wijze een calamiteit bij deze bedrijven moet worden bestreden door de hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer en de geneeskundige hulpverlening.
De plannen zijn opgesteld door een werkgroep waarin een veiligheidskundige, de brandweer, politie, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen, Rijkswaterstaat, het waterschap, Groningen Seaports en de bedrijven zijn vertegenwoordigd. De komende tijd wordt gewerkt aan het opstellen van de nog resterende drie rampbestrijdingsplannen voor de bedrijven Dynea, Teijn Twaron en Akzo Nobel.
De rampbestrijdingsplannen voor Aldel en Methanor liggen vanaf woensdag 20 november voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis.