nieuws

23 feb 2012, 07:07

Race naar de baby: vrij baan in Groningen

In de gemeenteraad van Groningen is een motie aangenomen om verloskundigen die met enorme spoed naar een bevalling moeten, vrij baan te geven op de busbaan. Het betrof een motie van CDA en SP, die werd ontraden door wethouder Karin Dekker maar die uiteindelijk toch met een kleine meerderheid werd aangenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2012 heeft de raadsfractie van het CDA Groningen samen met de fractie van de SP een motie ingediend om verloskundigen bij spoed de busbaan te laten gebruiken. Groningse verloskundigen ervaren grote problemen met de bereikbaarheid van het UMCG, zo werd al duidelijk in een uizending van RTV Noord op 11 juli 2011.

In Enschede werd een pilot gevoerd met het gebruik van de busbaan, welke als succesvol werd ervaren.
In januari 2012 gaf minister Schultz te kennen dat gemeenten een ontheffing voor het gebruik van de busbaan kunnen verlenen. Dit was voor het CDA en SP reden om het probleem aan te kaarten en de argumenten van het college ter discussie te stellen.

Tijdens een bevalling is het belangrijk dat de verloskundige zo snel mogelijk ter plaatse is. Nog belangrijker is het dat moeder en kind zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kunnen als er problemen ontstaan. Anne Kuik (CDA): “Zeker bij spoedgevallen, waarin het gaat om leven en dood, komt het op snel handelen aan en daarbij kan een goed bereikbaar UMCG het verschil maken. Wij zien daarom graag een oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem.”
Voor zwangeren uit het oostelijk gedeelte van de stad zou de reistijd met zeker 20 minuten verminderen als de busbaan toegankelijk zou zijn.

Wethouder Dekker van Verkeer wuifde ook deze keer de motie van de hand met dezelfde argumenten. “Bel gewoon 112, dan kunt u met de ambulance”, aldus Dekker.

Ondanks de ontrading van de motie door wethouder Dekker, stemden, naast CDA en SP, PvdD, VVD, Stadspartij en D66 in. De motie behaalde daarmee de vereiste meerderheid.