nieuws

19 feb 2008, 11:11

Woningbouw Groningen dupe van plannen minister Vogelaar; VVD stelt vragen

Raakt Groningen na een toegezegde Zuiderzeelijn nu ook nog een flink deel van haar woningbouwproductie kwijt? Daar lijkt het op, nu minister Ella Vogelaar heeft aangekondigd een aantal oude wijken in de Randstad op te willen knappen. Daarvoor wil ze wel fors bezuinigen op bijdragen aan corporaties elders in het land. Dat zou voor Groningse corporaties een enorme aderlating worden. De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Groningen heeft er vragen over gesteld aan het college van B en W. VVD-raadslid Lenneke van Mameren vraagt B en W:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

” Minister Vogelaar heeft het voornemen om de corporaties die in Groningen een verplichte heffing op te leggen. In Groningen wordt er al jaren goed samengewerkt tussen corporaties en de gemeente en de VVD fractie vreest dat de plannen van mevrouw Vogelaar die goede samenwerking wel eens in gevaar zou kunnen brengen. “

” (…)Ook vreest de VVD fractie dat door de uitspraken van mevrouw Vogelaar veel best practices nu overboord zullen worden gegooid om maar nieuwe plannen in te dienen om voor geld in aanmerking te komen, terwijl het doel toch voornamelijk moet zijn om die wijken op te knappen.

Om deze redenen heeft de VVD fractie enkele vragen aan het college:


In hoeverre gaat de maatregel van mevrouw Vogelaar om zelf geld te innen bij de corporaties ten koste van de plannen die de gemeente al had, zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord, en in hoeverre komen goed lopende projecten in gevaar?
In hoeverre kan Groningen rekenen op een Rijksbijdrage voor de plannen? En lopen wij het gevaar Rijksgelden mis te lopen.
In hoeverre lopen de Groningse corporaties gevaar bij hun plannen voor de komende jaren door de plannen van mevrouw Vogelaar?”