nieuws

07 mrt 2016, 09:09

Raadslid Marjet Woldhuis stapt uit de Stadspartij en begint nieuwe lokale politieke partij

Raadslid Marjet Woldhuis stapt uit de Stadspartij en begint nieuwe lokale politieke partij

Een van de leden van de fractie van de Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen, Marjet Woldhuis, kan zich niet langer verenigen met de koers van haar partij. Daarom is ze uit de Stadspartij gestapt. Ze blijft echter wel lid van de gemeenteraad, en vormt nu een eenmansfractie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woldhuis werd in 2014 met voorkeursstemmen namens de Stadspartij in de gemeenteraad verkozen. Haar motivatie om in de politiek te gaan lag in de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente. Haar overtuiging was toen dat zij vond dat de zorgsector ook goed vertegenwoordigd moest zijn in de gemeenteraad.  Nu, bijna twee jaar later, stapt ze uit de Stadspartij omdat ze zich niet langer kan verenigingen met de koers van deze lokale partij waardoor zij haar rol als volksvertegenwoordiger niet kan uitvoeren op de manier, zoals die haar voor ogen staat.

 

De partij heeft op deze manier volgens haar geen toegevoegde waarde meer.

 

Woldhuis: ‘Toen ik in 2014 werd gekozen was het mij al duidelijk dat de Stadspartij een nieuwe koers nodig had omdat de partij teveel worstelde met het verleden. De tram was afgeserveerd en het Forum is helaas een politiek feit en daarom geen onderwerp meer van politieke besluitvorming. Als de Stadspartij toekomstbestendig wil worden moeten er een visie en een duidelijke politieke koers komen. ‘

 

‘Ik heb twee jaar lang geprobeerd om binnen de Stadspartij  te werken aan een visie en een koers. Tevergeefs, omdat ik helaas moet constateren dat er bij mijn mederaadsleden geen wil of ambitie bestaat verder vooruit te kijken dan de dagelijkse agenda. Als jij wel vooruit wilt en de rest niet, vreet dat energie en dan moet je op een zeker moment de knoop durven doorhakken. Dat ben je aan jezelf maar ook aan je kiezers verschuldigd’.

 

In de loop van het komende voorjaar zal ze haar plannen en de mensen presenteren die er bij betrokken zijn.