nieuws

28 jan 2019, 10:10

Raad van State spreekt zich deze week uit over Windpark N33

Raad van State spreekt zich deze week uit over Windpark N33

Het is een spannende week voor de inwoners van het Oost-Groningse Meeden. Deze week wordt namelijk definitief duidelijk of er rond hun dorp tientallen windmolens worden gebouwd. De Raad van State heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van alle bezwaren tegen het geplande ‘Windpark N33’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omwonenden strijden al jaren op allerlei manieren tegen de komst van de windmolens. Deze week wordt duidelijk of hun verzet op steun van het hoogste Nederlandse rechtsorgaan kan rekenen. Een groep tegenstanders maandagochtend vroeg dan ook per bus naar Den Haag gegaan om de zitting van de Raad van State bij te wonen.

De tegenstanders hebben hun grootste hoop gevestigd op het Verdrag van Aarhus. Daarin hebben veertig Europese landen regelgeving vastgelegd over onder meer de inspraakmogelijkheden bij milieuaangelegenheden, zoals de bouw van een windpark. Volgens de tegenstanders is bij de besluitvorming rond Windpark N33 niet aan deze regels voldaan. De plannen waren volgens hen al ‘in beton gegoten’ voordat er inspraak mogelijk was.

Windpark N33
Het geplande windpark bij Meeden telt in totaal 35 molens. Veruit het grootste deel hiervan zal ten noorden van het dorp gebouwd worden, in de zuidoostelijke ‘oksel’ van het knooppunt van de A7 en de N33.

Mochten de plannen doorgaan, dan zal het park gebouwd en geëxploiteerd worden door een consortium bestaande uit YARD ENERGY Development, samenwerkende lokale landbouwers (verenigd in Blaaswind BV) en energiebedrijf Innogy.