nieuws

12 nov 2015, 11:11

Raad van State doet woensdag uitspraak over gaswinning

Raad van State doet woensdag uitspraak over gaswinning

De Raad van State (RvS) doet volgende week woensdag om 10.15 uur uitspraak over het gasbesluit van minister Kamp. De hoogste rechter kreeg 41 beroepsschriften tegen het gasbesluit van onder andere inwoners, gemeenten, de provincie, waterschappen en belangengroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De instanties die in beroep gingen, uitten in september stevige kritiek op het gasbesluit tijdens een zitting van de RvS. Ze willen allemaal dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid, dan dat minister Kamp nu al doet.

De RvS maakt z’n uitspraak dus volgende week woensdag bekend. Ze doen dat met een speciale openbaarmakingzitting. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak leest kort de beslissing en enkele overwegingen voor. Daarna is de gehele uitspraak beschikbaar op papier.

De RvS kan het gasbesluit van tafel vegen. Minister Kamp moet dan opnieuw een besluit gaan nemen over de hoogte van de gaswinning.