nieuws

05 okt 2011, 09:09

Raad Groningen vergadert over bruidsschat van 4,6 miljoen euro aan openbaar onderwijs

De raadscommissie Onderwijs en Welzijn bespreekt vandaag het voorstel van Burgemeester en Wethouders om de bruidsschat voor de stichting O2G2 met 4,6 miljoen euro te verhogen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek blijkt dat de stichting bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs op 1 januari 2010 te weinig geld heeft meegekregen. De bruidsschat was weliswaar binnen de wettelijke regels maar lager dan in de praktijk gebruikelijk bij verzelfstandiging, zo schrijven B&W, in het voorstel aan de raad.

Vanwege de financiële gelijkstelling met het bijzonder onderwijs moet de gemeente ook hiervoor geld reserveren. B&W ramen de kosten hiervoor op maximaal 4,1 miljoen euro.