nieuws

17 apr 2012, 21:09

Raad Groningen moet belangrijk besluit nemen over Tram

De voorbereiding van de komst van een tram naar Groningen gaat woensdag officieel een nieuwe fase in. De commissie Beheer en Verkeer uit de gemeenteraad bespreekt dan de stukken voor de aanbesteding van twee tramlijnen in de stad. Het is de laatste mogelijkheid voor de raadsleden om ‘wensen en bedenkingen’ over de aanbestedingsdocumenten uit te spreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente en provincie hebben bij de aanleg van de tramlijnen gekozen voor een zogenoemd DBFMO-contract. Gemeente en provincie stellen vooraf precies vast aan welke eisen de aanleg van de tramlijnen moet voldoen. Gemeente en provincie moeten deze aanbestedingsstukken vóór 27 april vaststellen.

De consortia (samenwerkende bedrijven) die de tram willen aanleggen kunnen vervolgens een bod uitbrengen voor aanleg, onderhoud en exploitatie van de tram gedurende 22,5 jaar. Beide consortia, Strukton/Arriva en BAM/Connexion, hebben hiervoor tot 17 september de tijd.


Contract

Het DFMBO-contract houdt in dat het consortium de tram moet aanleggen en exploiteren voor de bij de aanbesteding overeengekomen prijs. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp en de bouw, maar ook voor het onderhoud gedurende 22,5 jaar. Eventuele tegenvallers zijn voor rekening van het consortium.

Als gemeente en provincie na de aanbesteding nog iets in de plannen willen wijzigen, moeten zij extra betalen. Het is daarom belangrijk voor stad en provincie vooraf heel precies vast te leggen aan welke eisen en wensen de aanleg van de tram moet voldoen.


Plafondprijs
Het bod mag maximaal 452,5 miljoen euro bedragen. Dit is de plafondprijs; het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de aanleg van de tramlijnen en de exploitatie gedurende 22,5 jaar. De plafondprijs bestaat uit de bijdragen van gemeente, provincie, regio Groningen en de verwachte reizigersopbrengsten. De gemeente Groningen investeert in totaal 103,1 miljoen euro. De kosten blijven binnen het budget dat nu beschikbaar is voor de buslijnen op de routes waar straks de tram gaat rijden.

Tramcommissie

Om de tramplannen goed en zorgvuldig te kunnen beoordelen heeft de gemeenteraad een speciale tramcommissie ingesteld. Deze adviseert over de tramplannen. Op verzoek van de raad heeft de tramcommissie een second opinion laten uitvoeren naar het af te sluiten DBFMO-contract voor de aanleg en exploitatie van de Regiotram. Ook deze staat woensdag op de agenda van de commissie.