nieuws

02 jun 2009, 20:08

Groninger politiek aan vooravond historische besluiten over Forum, Tram en Oostwand

De gemeenteraad van Groningen bespreekt vanmiddag en vanavond enkele zeer ingrijpende plannen voor de toekomst van stad. Althans: de raadscommissie Ruimte en Wonen vergadert vanaf 16.30 uur in het stadhuis over de nieuwe Oostwand van de Grote Markt en de bouw van het Groninger Forum. De raadscommissie Beheer en Verkeer bespreekt ’s avonds vanaf 20.00 uur de aanleg van de eerste tramlijn in de stad. Beide vergaderingen worden live uitgezonden op internet via de gemeentelijke website en via www.gemeenteraad.groningen.nl. De PvdA heeft na een spannende ledenvergadering gisteravond alvast het groene licht gegeven aan de gemeenteraadsfractie om in te stemmen met de ambitieuze plannen. Volgens PvdA fractievoorzitter Arjan de Rooij kleven er inderdaad bezwaren aan de komst van een tram, maar zijn de nadelen van 1200 busbewegingen per dag door de stad nog groter, en daarom is een tram de minste van twee kwaden, zo betoogde hij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groninger Forum

De raadscommissie Ruimte en Wonen bespreekt het definitieve ontwerp en het definitieve bedrijfsplan voor het Groninger Forum. Het college van B&W stelt de raad voor om 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de plannen en 15 miljoen euro voor de eerste uitvoerende werkzaamheden. Het geld is onder meer bestemd voor het maken bouwtekeningen en bestekken en voor voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. De besluitvorming over de oostwand en het Forum is daarmee in een beslissende fase aangekomen.
Het Forumgebouw, op een plein achter de nieuwe oostwand, moet een spraakmakend gebouw worden waar geschiedenis, film, informatie en debat samengaan in een nieuw concept. Met de bouw van een nieuwe Oostwand wordt de rooilijn van voor de oorlog hersteld en ontstaat een ‘intiemere’ Grote Markt. Met de ingrepen wil het stadsbestuur de oostzijde van de markt ontwikkelen tot economische en culturele trekpleister.

Inspraakrapport 1e tramlijn


De radscommissieleden Beheer en Verkeer bespreken het inspraakrapport rond de 1e lijn voor de tram. Het college van B&W maakte eerder dit jaar een voorkeurstracé bekend voor de eerste tramlijn door de stad van het hoofdstation naar Zernike. Stadjers konden in de afgelopen maanden hun mening geven over de plannen. Volgens het voorstel dat er nu ligt, is het tracé door de binnenstad met een dubbele lijn door de Oosterstraat nog steeds de beste optie. Wel worden enkele aanpassingen voorgesteld, zoals een versnelde aanleg van de tweede lijn naar
het UMCG, extra aandacht voor aansluiting bus en tram in de binnenstad, in plaats van dubbelspoor aanleg van 80 meter strengelspoor in het noordelijk deel van de Oosterstraat en een halte in beide richtingen in de Oosterstraat.


De raadscommissies bespreken de voorstellen woensdag als voorbereiding op degemeenteraad van woensdag 17 juni. Pas dan neemt de gemeenteraad definitieve besluiten over de tram, de oostwand en het Groninger Forum.