nieuws

03 apr 2014, 23:11

PVV geschrokken van ANWB rapport over veiligheid Groninger wegen

De Partij voor de Vrijheid in Groningen is geschrokken van een onderzoeksrapport van de ANWB waaruit blijkt dat tweederde van de wegen in de provincie Groningen niet veilig genoeg is.  Dat staat in onderstaande persverklaring van PVV fractievoorzitter Ton van Kesteren. De PVV reageert daarmee op een onderzoek van de ANWB, dat meldt dat ruim tweederde van de provinciale Groninger nog niet veilig genoeg is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De Partij voor de Vrijheid is geschrokken van het onderzoeksrapport van de ANWB waaruit blijkt dat tweederde van de wegen in de provincie Groningen onveilig blijkt te zijn.  Hierdoor vallen jaarlijks nog onnodig veel slachtoffers. De PVV vindt dan ook dat de twintig jaar, die wordt uitgetrokken om de wegen veiliger te maken een veel te lang tijdspad is. De provincie zou er veel ambitieuzer mee aan de slag moeten gaan.

 

Binnen tien jaar zou dit project gerealiseerd moeten kunnen worden, er is namelijk geld zat! Jaarlijks leveren de opcenten uit de Motorrijtuigenbelasting 40 tot 50 miljoen euro op en daarvan wordt maar een fractie gebruikt voor datgene waar het voor bedoeld is. De Provincie gebruikt de automobilist als melkkoe en deze mag in ruil daarvoor op onveilige wegen rijden. Dat moet dus snel anders!

 

De PVV pleit al jaren voor verlaging van de Opcenten, maar kreeg daarvoor nimmer een meerderheid. Het is tijd dat er een andere wind gaat waaien, zodat het aantal verkeersslachtoffers snel zal verminderen. Niet alleen de weggebruikers zullen profiteren, ook de wegenbouw zal een enorme impuls krijgen. De PVV zal daarom bij het college aandringen op een halvering van de looptijd van dit project. “, aldus Ton van Kesteren, fractievoorzitter  van de PVV.