nieuws

28 aug 2000, 00:12

PvdA: ‘Stopzetten chloorproduktie ramp voor Delfzijl’

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen vindt dat er in de discussie omtrent chloortransporten veel te veel nadruk komt te liggen op de veiligheid. Het belangrijke aspect van de werkgelegenheid dreigt daardoor op de achtergrond te komen. De chloorproduktie mag in elk geval niet verplaatst worden vanuit Delfzijl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens fractievoorzitter J.C. Gerritsen van de PvdA lijkt er momenteel in Nederland sprake te zijn van een ‘hype’ rond veiligheid. De PvdA in Provinciale Staten van Groningen heeft zeker begrip voor de achterliggende problematiek van de veiligheid, maar is ook van mening dat de discussie over de chloorproduktie in Delfzijl de verkeerde kant op gaat.
Dat blijkt uit vragen van de PvdA Statenleden J.C. Gerritsen en J.L.H. Köller aan het college van Gedeputeerde Staten. Dit college is met minister Pronk in overleg over de veiligheid van de chloortransporten vanuit Delfzijl. Volgens de Statenleden zijn er verschillende maatregelen denkbaar om de veiligheid van de transporten te vergroten. Daarbij is ook gesuggereerd dat het goed zou zijn de produktie van chloortransporten te verplaatsen naar het Botlekgebied. ‘Maar stopzetten van de chloorproduktie zou voor Delfzijl een economische ramp opleveren’, aldus de Statenleden. De PvdA Statenleden pleiten voor andere oplossingen, zoals de komst van een ethyleenlijn, waarmee het chloor in Delfzijl zelf kan worden verwerkt.