nieuws

03 mrt 2008, 10:10

PvdA-Statenfractie Groningen wil ondertiteling programma’s TV Noord

De PvdA Statenfractie Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over het ondertitelen van de tv-programma’s van TV Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA wil dat ook doven en slechthorenden de programma’s van TV Noord kunnen volgen, zonder hulp van een doventolk. Vanaf 2010 wordt dit wettelijk verplicht, maar de PvdA-fractie heeft het College van GS gevraagd stappen te zetten om eerder te voorzien in de ondertiteling van programma’s van TV Noord. De provincie Drenthe heeft dat inmiddels vanaf juni 2007 geregeld.

Onderstaand treft u de tekst aan van de gestelde schriftelijke vragen:

“In Nederland wordt het vanaf 2010 een wettelijke plicht om tv-programma’s te ondertitelen m.a.w ook programma’s van de regionale televisie. Tot die tijd kan een gedeelte van de Groningse bevolking deze programma’s niet volgen. De regionale omroep is een laagdrempelig en toegankelijk medium voor inwoners in Groningen en zou dus ook voor doven en slechthorenden toegankelijk moeten zijn. Dit mede omdat de regionale omroep de functie van calamiteitenzender heeft.

1. Is het College met ons van mening dat de regionale tv-zender toegankelijk dient te zijn voor alle Groningers dus ook voor doven en slechthorenden?
2. Is het College bereid om vooruitlopend op de wettelijke verplichting te bevorderen dat TV Noord eerder start met de ondertiteling van tv-programma’s te beginnen met de nieuwsuitzendingen?.
3. Is het College bereid hiertoe in overleg te treden met de directie van TV Noord en, indien dat het geval is, de Staten te informeren over de uitkomst?