nieuws

30 mrt 2008, 21:09

PvdA raadslid Groningen haalt uit naar CDA fractievoorzitter Jan Seton

PvdA gemeenteraadslid Huub van der Heijdt in Groningen heeft forse kritiek op de fractievoorzitter van het CDA, Jan Seton die volgens hem de plank een paar keer falikant mis heeft geslagen. Van der Heijdt vindt dat de CDA-er in artikelen in diens weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) enkele pijnlijke fouten maakt. Zo heeft Seton kritiek op oud-PvdA-wethouder Klaas Swaak die er voor pleit om Groningse studenten alleen nog maar in binnenstad-oost te huisvesten. Maar volgens het PvdA-gemeenteraadslid is dat een luchtballon van Swaak persoonlijk, en kan men daar de complete PvdA- fractie dus niet op aanspreken. Ook had de CDA-er kritiek op het plan om de Sociale Dienst te verhuizen naar de Euroborg. Maar volgens de PvdA-er is dat idee niet van een PvdA-wethouder maar van Peter Verschuren, en die is voorlopig nog lid van de SP. Hieronder de kritiek van de PvdA op de CDA-fractievoorzitter:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Dinsdagmiddag het weblog van Jan Seton gelezen over SoZaWe en Studentenhuisvesting: wederom fascinerend! En hoog tijd om hem eens van repliek te dienen. Laat ik beginnen met de (voorgestelde) verhuizing van de Dienst SoZaWe. Waar haalt Seton het vandaan dat het een typische sociaal-democratische oplossing is om een niet goedlopend bedrijvenpark te verblijden met een gemeentelijke dienst? In een eerder weblog verwees hij ten slotte op een positieve manier naar een bijdrage over dit onderwerp van PvdA-raadslid Bert Oost. En hoewel het college altijd met één mond spreekt, is aanspreekpunt in deze toch echt wethouder Verschuren, en dat is geen sociaal-democraat. Een (goedkoop) leugentje om bestwil, om een wat leuker verhaaltje te krijgen?

Meest fascinerende is de reactie op Klaas Swaak, voormalig PvdA-wethouder. Hij stelt voor om de Binnenstad-Oost te reserveren voor studenten. Haast in een adem door gaat Seton er van uit dat dit ook wel de mening is van de fractie. Wat een onzin! Hij weet heel goed hoe wij denken over studentenhuisvesting. Dat er problemen zijn met overlast, dat in sommige straten de woon- en leefbalans in wonen is doorgeslagen, het is ons allemaal bekend. Wij proberen, net als het CDA overigens, daar oog en oor voor te hebben. Maar wij (als fractie) vinden ook dat een student net zo goed bij de stad hoort als ieder ander, en wegstoppen in een apart hoekje is wat ons betreft dan niet heel handig. Bovendien gaat dat recht in tegen het idee en uitvoering van wijkgedachte en wijkvernieuwing, toch een van de grotere verdiensten van de sociaal-democratie in deze stad. Wij streven naar een ongedeelde stad met wijken die een afspiegeling zijn van alle soorten stadjers die we hebben. Dat Swaak dat even is vergeten en een ‘leefstijl’-indeling van de stad voorstaat, kun je de fractie niet verwijten natuurlijk.

Bovenstaande brengt ons op een volgend punt: het debat. De ideeën van partijprominent Swaak zijn dat zeker wel waard zou ik zo zeggen! Dat past ook bij onze partij: leden die verschillende meningen hebben, dat kenbaar maken, discussie met elkaar voeren, door alle geledingen heen. Dat gaat er heel vaak levendig, en soms ook heftig aan toe, maar een gezonde partij heeft leden die op alle mogelijke manieren het debat aangaan. Het CDA kent zoiets niet? Jammer, want dat houdt alles en iedereen scherp namelijk.

Ik kan me eigenlijk niet aan de indruk ontrekken dat Seton verlegen zat om een leuk weblogstukje, en in SoZaWe en Swaak een aanleiding zag. Mag natuurlijk. Maar de volgende keer wat meer inhoud en minder suggestie graag. "

Huub van der Heijdt

www.dsg.nl