nieuws

17 mrt 2015, 11:11

PvdA lijsttrekker William Moorlag: ‘Aanpak van de gevolgen van de aardbevingen moet radicaal anders'

PvdA lijsttrekker William Moorlag: ‘Aanpak van de gevolgen van de aardbevingen moet radicaal anders'

‘De aanpak van de gevolgen van de aardbevingen moet radicaal anders. Onder druk van de PvdA heeft de minister daar de eerste stappen in gezet. Dat gaat niet ver genoeg. Per 1 juli kan de gaswinning maar één kant op: verder omlaag!’. Dat zegt PvdA lijsttrekker William Moorlag in een interview met de GIC, in het kader van een serie on-line interviews met de lijsttrekkers. Hieronder de vragen en de antwoorden:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?

Werk, werk, werk! Nog steeds is de werkloosheid in onze provincie te hoog. Ook vanuit de provincie moeten we er alles aan doen om de werkgelegenheid aan te slingeren. Het economisch herstel is er, en wij willen doorgaan op de ingeslagen weg om dat herstel te bespoedigen. Met versnelde en extra investeringen willen we de ontwikkeling van de regionale economie stimuleren. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet beter. De PvdA wil het aantal voortijdige schoolverlaters verder terugdringen. De PvdA wil met gerichte investeringen in Oost-Groningen waar nog te veel mensen langdurig aan de zijlijn staan.

 

De leefbaarheid in Stad en Ommeland: ook in gebieden in Groningen waar het aantal bewoners afneemt houden we de voorzieningen op peil. We presenteren deze week een plan voor de leefbaarheid: we willen onder meer snel internet voor iedere Groninger, we houden winkelgebieden in de centrumplaatsen levendig, stimuleren bedrijvigheid in kleine kernen enorganiseren zorg echt dichtbij.. Zo blijft het aantrekkelijk om ook in dunbevolkte gebieden te wonen.

 

Zorg dichtbij: ‘Mede dankzij een bijdrage van 10 miljoen euro van de provincie hebben we bereikt dat er een nieuw ziekenhuis in Scheemda, inclusief intensive care en spoedeisende hulp, terugkomt voor de twee locaties in Winschoten en Delfzijl. Zo blijven in Oost Groningen meer dan 800 hoogwaardige banen behouden. Daarnaast stimuleren we dat zorg dichtbij wordt georganiseerd:  medische centra voor diagnostiek, kleinere specialistische ingrepen en specialistische nazorg – de zogeheten anderhalflijnszorg. Spil in de zorg dichtbij is de wijkverpleegkundige die dankzij de PvdA weer terug is.

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?

We hebben als sociaaldemocratische partij onze verantwoordelijkheid genomen in moeilijke tijden. We zien nu economisch herstel en het is zaak dat we nu doorzetten en het karwei afmaken. We zijn een partij die landelijk, provinciaal en lokaal al decennia stevig in de samenleving is geworteld. Daarmee maken we een groot verschil. Heel praktisch: Kijk naar de draai die minister Kamp dankzij onze inspanningen heeft moeten maken in de gaswinning. Kijk naar onze inspanningen om samen met staatssecretaris Klijnsma, mijn collega Yvonne van Mastrigt en onze wethouders 18 miljoen euro extra uit te trekken voor het sociaal ombouwen van de sociale werkplaatsen in Oost-Groningen. En kijk naar onze investeringen in infrastructuur, bijvoorbeeld de spoorlijn naar Veendam, het nieuwe station Europapark, de aanpak van de rondweg Groningen en de verdubbeling van de N33.

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?

De aanpak van de gevolgen van de aardbevingen moet radicaal anders. Onder druk van de PvdA heeft de minister daar de eerste stappen in gezet. Dat gaat niet ver genoeg. Per 1 juli kan de gaswinning maar één kant op: verder omlaag! Het herstel van de schade en het versterken van woningen moet niet langer onder sturing van de NAM. De NAM heeft elk krediet verloren. De regie wordt gelukkig overgeheveld naar de overheid. Er komt een aparte overheidsdienst en een krachtige Nationaal Coördinator die de immense problemen gaat aanpakken. De PvdA vindt dat mensen niet opgesloten mogen zitten in onveilige, onverkoopbare woningen. Er moet daarom snel een opkoopregeling komen.

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

De kennisstad Groningen is en blijft de banenmotor van Noord Nederland. We hebben hier ook een fantastische creatieve industrie. De Eemshaven ontwikkelt zich tot energy- en dataport: de uitvalsbasis voor offshore windenergie en de ideale vestigingsplaats voor datacenters van onder andere Google. Het chemisch cluster in Delfzijl kan worden vergroend als de agrarische sector naast voedsel ook groene grondstoffen gaat produceren.. En vergeet het toerisme niet, een groeiende economische drager van in ons prachtige Ommeland. Voor mij geldt: er gaat niets boven Groningen.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?

Ik ben niet zo’n pessimist en praat liever over kansen: we hebben een mooie provincie waar het mooi toeven is en dat willen we zo houden. Een bedreiging is als we toestaan dat de technocraten van de NAM bepalen hoe de toekomst van een groot deel van onze provincie eruit komt te zien. Gelukkig gaat de sturing en regie nu over naar de overheid. Er ligt een geweldige opgave, waar we zoveel mogelijk van de nood een deugd moeten maken. We moeten naast veiligheid heel veel kwaliteit in het gebied gaan pompen: huizen sterk én energieneutraal maken, snel internet en tiptop voorzieningen.

Persoonlijk: kunt u in het kort iets vertellen over u zelf ?

Ik ben opgegroeid in Onderdendam, na het halen van het MAVO-diploma op mijn 17e gaan werken, eerst bij een waterschap, vervolgens 11 jaar als ziekenverzorger in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Deeltijdopleidingen gevolgd. Bijna 20 jaar bij de vakbond ABVAKABO FNV gewerkt als vakbondsbestuurder: leden met problemen bijstaan, sociaal plannen en CAO’s afsluiten. Een verrukkelijke hondenbaan. In 2003 voor de PvdA in Provinciale Staten gekozen. Vanaf 2009 PvdA-gedeputeerde: financiën en ruimtelijke ordening.