nieuws

16 jul 2010, 10:10

PvdA in Groningen sceptisch over paars-plus: ‘Het moet niet te rechts gaan worden!’

De Groninger Jacques Wallage is momenteel druk bezig een nieuw kabinet in het leven te roepen. Maar zijn eigen achterban, de stad-Groningse PvdA, is behoorlijk sceptisch en verwacht er niet al te veel van. Dat staat in een blog van de PvdA in Groningen, te lezen het GIC-blog-overzicht ‘Volg de Raad’. In 'Volg de raad' kunt u dagelijks de belangrijkste politieke blogs en tweets van Groninger politici volgen . PvdA gemeenteraadslid Roeland van der Schaaf schrijft er over Paars-Plus: ‘Wanneer paars-plus verwordt tot groen-rechts is regeren voor de PvdA niet interessant.’’ Hier het complete blog:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…) ‘Er wordt momenteel voorzichtig gewerkt aan een paars-plus kabinet. Het lijkt er op dat vooral de VVD-achterban moeite heeft met deze combinatie. Maar ook voor de PvdA is deze formatie niet zonder gevaar. Van de vier partijen staat de PvdA het meest voor de belangen van laag- en modaal betaalde werknemers en het Noorden. De PvdA zal zich tijdens en aan het eind van de formatie goed moeten afvragen of er met deze combinatie wel wat te regeren valt. Gelukkig houdt de partij altijd een congres voordat aan de regering wordt deelgenomen.


Het beeld in de media is dat van drie “hervormingsgezinde” partijen die de sociaal-conservatieve PvdA over de streep moeten halen. Wat die hervormingen van de economie zullen behelzen kunnen we lezen in het VVD-programma: een harde sanering geschoeid op neo-liberale leest. Ontslagbescherming, uitkeringen, publieke investeringen, subsidies, alles moet fors minder.

Risico


Opvallend is de opstelling van GroenLinks. Femke Halsema kan haar enthousiasme om aan deze coalitie deel te nemen nauwelijks beteugelen. En dat is niet zonder risico. Want zo dreigt de PvdA alleen te staan in het streven om de nieuwe coalitie naast sterk en groen ook nog sociaal te maken. De houding van GroenLinks staat in schril contrast met 2007. Halsema wilde niet aan een CDA/PvdA kabinet meedoen, terwijl er toen ook nog een linkse meerderheid in de kamer was.

Dupe


De PvdA staat voor de bescherming van de belangen van laag- en modaal betaalde werknemers. Zij kunnen de dupe worden van een versoepeling van het ontslagrecht. Zeker in het Noorden, waar de werkgelegenheid niet voor het oprapen ligt, zullen mensen snel kansloos aan de zijlijn worden geplaatst. Wie de ontwikkelingen bij MSD in Oss volgt, beseft dat een ander ontslagrecht niet nodig is om veel banen te schrappen. Maar een stevige ontslagbescherming is juist wel noodzakelijk om vakbonden vervolgens een goede onderhandelingspositie te geven bij het opvangen van de gevolgen.

Extra steun


De PvdA staat altijd voor publieke investeringen in regio’s of steden die een extra steun in de rug nodig hebben. De stedelijke vernieuwing, waar een stad als Groningen veel aan te danken heeft, is hier een voorbeeld van. VVD, D66 en GroenLinks hebben, op landelijk niveau, traditioneel een sterke focus op de Randstad. Dit is voor Noord-Nederland een bedreiging. Krimpgebieden in het Noorden (en ook in Limburg en Zeeland) zullen het de komende tijd knap lastig krijgen om een acceptabel voorzieningenniveau overeind te houden. Dit kan niet zonder een investerende overheid. Daarvoor is geld nodig. Oud-minister Van der Laan (PvdA) besefte dit en deed er wat aan. In het nieuwe kabinet zal de PvdA daarom pal moeten staan voor de belangen van de krimpregio’s.

Het formatieproces is nog geen gelopen race. Wanneer paars-plus verwordt tot groen-rechts is regeren voor de PvdA niet interessant. Dan is paars-min een betere optie. ''

Roeland van der Schaaf

Raadslid PvdA Groningen