nieuws

12 dec 2011, 10:10

PvdA Groningen werkt aan nieuwe visie binnenstad; fietsen vormen probleem

De PvdA-fractie in de stad wil een nieuwe toekomstvisie op de binnenstad. Volgens de sociaal-democraten spelen er ontwikkelingen die dit nodig maken. De binnenstad van Groningen krijgt een impuls door de komst van het Forum en de tram. Tegelijkertijd zien de sociaal-democraten dat veel ondernemers in de binnenstad het moeilijk hebben. Dit komt door de economische crisis, een toename van het internetshoppen en hoge huren. Van deze laatste punten is leegstand het gevolg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“We moeten samen met bewoners en ondernemers op zoek naar een hernieuwde invulling van het kloppend hart van onze stad. Cultuur, recreatie, ontmoeting en wonen zullen belangrijker worden. Het gaat nog steeds goed met het aantal bezoekers aan onze binnenstad. Maar we vergissen ons als we denken dat dit vanzelf goed zal blijven gaan. De PvdA blijft daarom voorstander van een actieve rol van de gemeente.” aldus de PvdA-raadsleden Erica van Lente en Carine Bloemhoff.

Komende donderdag is er een ledenvergadering van de PvdA over dit onderwerp. De fractie gaat dan in discussie over hoe het verder moet. Een thema is daarbij ook de cultuur-historische waarde van de binnenstad. Van Lente en Bloemhoff: “De mooie oude gebouwen zijn een grote kracht van de stad. Dat moeten we blijven koesteren. Aan de andere kant moet er ruimte blijven voor vernieuwing. De binnenstad is nooit af. We willen graag kijken waar het evenwicht ligt.”

Een gevoelig onderwerp is ook de fiets. “We moeten voorkomen dat de binnenstad aan haar eigen succes ten onder gaat. Op drukke dagen is de binnenstad soms slecht toegankelijk doordat er overal geparkeerde fietsen staan. Ergens is er een grens. Dus moeten we creatief nadenken over oplossingen voor dit nieuwe parkeerprobleem”, stellen Van Lente en Bloemhoff.

De gemeente bereidt op dit moment het nieuwe bestemmingsplan binnenstad voor. Voor de PvdA is het nu daarom het juiste moment om een nieuwe visie op de binnenstad te maken. De nieuwe Binnenstadsvisie van de PvdA zal begin volgend jaar klaar zijn en dan voor discussie aan de raad worden aangeboden.