nieuws

19 sep 2011, 09:09

PvdA Groningen: waarom moeten er ook miljoenen naar bijzonder onderwijs?

De PvdA-fractie in Groningen vindt het huidige voorstel van B&W over de verhoging van de bruidsschat voor het openbaar onderwijs nog niet voldoende. Bovendien vinden ze het raar dat wanneer er miljoenen gaan naar het openbaar onderwijs, er automatisch ook miljoenen moeten naar het bijzonder onderwijs, ook al heeft deze dat misschien niet nodig.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het voorstel van B en W is volgens de PvdA wel een eerste stap in de goede richting, maar niet meer dan dat. Het bedrag dat volgens het onderzoek nodig is voor het openbaar onderwijs, zijn niet genoeg om het onderwijs uit de brand te helpen. Dat schrijven PvdA-raadsleden Roeland van der Schaaf, Marloes Dekker, Erica van Lente en Bea Enting

 

Het openbaar onderwijs in de stad moet volgens hen in staat zijn haar belangrijke taak optimaal uit te voeren. Dat is het nu niet.

‘De PvdA voelt zich als initiatiefnemer van de verzelfstandiging verantwoordelijk voor de toekomst van het openbaar onderwijs. Daarom hebben we dit proces voortdurend zeer kritisch gevolgd. Dat blijven we doen. Er zal daarom volgens de sociaal-democraten alsnog grondig naar de vermogenspositie van O2G2 moeten worden gekeken. De raad heeft besloten dat O2G2 bij de start in 2010 een eigen vermogen meekreeg van 13,6 miljoen. Als dit bij nader inzien niet klopt, moet de gemeente dit bijpassen: afspraak is afspraak. Die vraag is nu aan de orde.’

Verder is de PvdA verbaasd over de doorbetaling van 4 miljoen aan het bijzonder onderwijs. ‘Wij gunnen het bijzonder onderwijs echt ook het beste, maar hier gaat het college veel te kort door de bocht’.

Voorstander verzelfstandiging

De PvdA is en blijft groot voorstander van de verzelfstandiging. Het openbaar onderwijs is beter af met een structuur met meer invloed van ouders en personeel. Bovendien verdient het openbaar onderwijs een bestuur dat onverdeeld voor onderwijsbelangen opkomt. En dat heeft het gekregen. Het lijkt er echter op dat de gemeentelijke organisatie nog aan de nieuwe situatie moet wennen.


Vanaf het moment dat O2G2 meende dat er bij de verzelfstandiging te weinig geld was meegekomen, heeft O2G2 pogingen ondernomen met de gemeente in gesprek te komen. In december 2010 was het college er namelijk nog van overtuigd dat de claims van O2G2 nergens op waren gebaseerd. Het zou maximaal gaan om enkele tonnen. Nu, drie kwart jaar later bewijst het onderzoek van VOS/ABB dat de gemeente bij de verzelfstandiging een aantal forse steken heeft laten vallen: O2G2 heeft minimaal 4,6 miljoen te weinig bruidsschat meegekregen.

Vermogenspositie


Voor de fractie van de PvdA is het verhaal daarmee niet klaar. Er zal een aanvullend onderzoek naar de vermogenspositie moeten komen, waarin een onafhankelijke accountant een Salomonsoordeel moet vellen. Het mysterie rond het eigen vermogen van O2G2 moet worden opgelost. Cruciale vraag hierbij is of O2G2 op het moment van verzelfstandig een vermogenspositie van 13,6 miljoen is meegegeven of niet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zal de gemeente met maximaal nog 13,6 miljoen extra over de brug moeten komen. Op grond van het raadsvoorstel gaat de PvdA er van uit dat het college dit onderzoek voortvarend oppakt en dat dit in goed overleg met O2G2 tot een conclusie zal leiden die door alle partijen gedragen wordt.

Dure fouten


Duidelijk is inmiddels, dat de gemeente het openbaar onderwijs in 2009 onvoldoende geld heeft meegegeven. Dat wordt nu deels hersteld. Door de verkeerde taxatie van toen kan dit de gemeente ruim 4 miljoen extra kosten vanwege een eventuele doorbetalingsplicht aan het bijzonder onderwijs. Er zijn destijds dus hele dure fouten gemaakt.

Het proces van verzelfstandiging en de afwikkeling daarvan, is slecht gegaan. Hiervan zijn de leerlingen, de leraren en het onderwijs de dupe geworden. De PvdA was initiator van het proces van verzelfstandiging en voelt zich er daarom verantwoordelijk voor. De PvdA-fractie vindt daarom dat er een afdoende oplossing moet komen om het openbaar onderwijs verantwoord en gezond op eigen benen te laten staan. Het moge duidelijk zijn dat het college van B&W hier een eerste stap in heeft gezet. ‘Maar om het openbaar onderwijs gezond te maken zal er nog meer onderzoek moeten plaatsvinden. Het is niet anders’, aldus
Roeland van der Schaaf, Marloes Dekker, Erica van Lente en Bea Enting.