nieuws

27 dec 2011, 10:10

PvdA Groningen: ‘Provincie laat het afweten bij Meerstad’

De provincie Groningen laat het afweten wat betreft de nieuwe wijk Meerstad. Dat vinden de twee PvdA- gemeenteraadsleden Mohn Baldew en Roeland van der Schaaf. Zij reageren daarmee op een reddingsoperatie voor de wijk Meerstad. Die houdt in dat er veel minder woningen worden gebouwd en dat marktpartijen zich terugtrekken, evenals de gemeente Slochteren. Het is vooral Groningen dat nu nog de kar gaat trekken, en daarmee ook risico loopt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De nieuwe plannen voor Meerstad zijn goed doordacht. Maar het is bitter dat de economische realiteit ons hier heel veel geld kost. De PvdA-fractie in de stad vindt dat wethouder De Vries een goed onderhandelingsresultaat heeft geboekt. Maar de provincie Groningen zou meer moeten doen door de gemeente Slochteren te helpen bij het maken van voorzieningen in Meerstad’, aldus de PvdA-gemeenteraadsleden. Zij schrijven verder onder meer:

‘Het is rechtvaardig en logisch dat de gemeente Slochteren geen risico’s meer loopt in de grondexploitatie van Meerstad. In de oude samenstelling liep deze gemeente een risico dat haar begroting vele malen oversteeg. De stad neemt nu deze risico’s over. De PvdA complimenteert het stadsbestuur met de verantwoordelijke opstelling richting Slochteren. Positief is ook dat de marktpartijen een forse duit in het zakje doen bij het afboeken.

Naast het inbrengen van geld, zien alle marktpartijen af van een groot deel van de bouwclaims. Hier is goed onderhandeld. Verder zijn we blij dat er nu veel goedkoper gefinancierd kan worden. Dit scheelt vele miljoenen euro’s. Daar staat tegenover dat de gemeente Groningen een veel hoger weerstandsvermogen nodig heeft. Dit is geen geld dat we kwijt zijn, maar als een buffer op de rekening moet staan. Hoe we hiermee om willen gaan zal in het voorjaar van 2012 duidelijk worden.

Provincie

Maar is de PvdA dan over alles wat er nu voorligt tevreden? Nee. Naast de vele positieve punten zijn er naar ons idee dingen die beter of anders moeten. De stad houdt Slochteren uit de wind, maar de provincie laat het hier afweten. Dat vinden wij teleurstellend. Zeker in het licht van de wetenschap dat de provincie er in 2006 alles aan gedaan heeft om Slochteren bij Meerstad te betrekken. De belangen van de provincie als bestuurslaag lijken zwaarder te wegen dan die van de inwoners en gemeenten.


De komende weken zal het debat over Meerstad verder gaan. De PvdA is per saldo positief over de ingeslagen weg, ondanks de financiële pijn die hiermee gemoeid gaat. Meerstad is tenslotte nodig voor stad en regio. ‘