nieuws

27 dec 2009, 20:08

PvdA Groningen op bres voor historische charterschepen in Oosterhaven

PvdA gemeenteraadslid Dick Hukema is in de bres gesprongen voor historische charterschepen in de Oosterhaven. Volgens hem is het met name ook 's winters een prachtig gezicht om charterschepen te zien liggen aan de zuidkant van de Oosterhaven. Ze zijn nu in het kader van het evenement Groninger Welvaart ook te zien aan de Hoger der A. Maar Hukema vreest dat er aan dat schitterende tafereel aan de Oosterhaven een einde kan komen omdat B en W van Groningen plannen hebben om de Oosterhaven in beheer te geven bij de eigenaar van de jachthaven. In het weblog van de PvdA in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) laat hij weten bezorgd te zijn over de toekomst van deze ligplek aan de Oosterhaven. Bovendien vraagt hij zich af hoe het staat met plannen die er in het verleden waren om in Groningen een speciale haven voor historische schepen in te richten. Dick Hukema:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Maar niet alleen aan de Hoge en Lage der A kom je mooie oude schepen tegen. Op meerdere plekken in deze stad. Zo zie je ook 's winters in de Oosterhaven aan de zuidkant de charterschippers overwinteren. De moeite waard om daar ook eens een kijkje te nemen.
Daarom is het belangrijk dat we er voor te zorgen dat deze plekken blijven bestaan als aanleg plaatsen om te overwinteren voor dit type schepen. Ook economisch gezien van belang. Omdat zij ook als hotelschepen fungeren.

Wij de PvdA hebben hier vragen over gesteld aan het college. Dit omdat de gemeente van plan is om de ligplaatsen in de Oosterhaven in beheer te geven bij de eigenaar van de jachthaven.
Een van de vragen die wij hebben gesteld is of de charterschippers in de toekomst ook nog tegen de zelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van deze ligplaatsen. Daar heeft het college op geantwoord dat men er op zal letten dat er een overleg komt met betrokken partijen om tot een goede afspraak te komen. Wij zullen dit alles met belangstelling blijven volgen.
Maar dit is niet alles. In het verleden is er een onderzoek geweest [2006] naar de haalbaarheid van een haven voor historische schepen.
Heeft dit onderzoek iets opgeleverd? Daar ben ik wel benieuwd naar . Want ik denk dat je met zo,n haven en het evenement Groninger welvaart de stad Groningen nog meer op de kaart zet als een stad waar het ook goed vertoeven is wat het watertoerisme aangaat.'


Dick Hukema


PvdA

www.dsg.nl