nieuws

19 jun 2012, 09:09

PvdA Groningen: 'Noorden onderbedeeld in advies Raad voor Cultuur'

De PvdA stad Groningen wil dat er actief gelobbyd wordt in Den Haag bij de staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer voor het behoud van culturele instellingen in het noorden. De PvdA doet een oproep aan alle fracties van de drie noordelijke hoofdsteden en provincies om te reageren op het advies van de Raad voor Cultuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het advies van de Raad voor Cultuur (2013- 2016), wordt het noorden achtergesteld bij het westen van Nederland. De PvdA maakt zich ernstig zorgen over toegang tot kunst en cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling, wat belangrijk is voor het noorden. Voor het vestigingsklimaat, voor de onderwijsinstellingen en uiteindelijk voor haar inwoners.

Naast de vijver vissen bijvoorbeeld dansgezelschap Club Guy & Roni, Noorderlicht fotografie en de productiefunctie van Grand Théatre. Als de rijkssubsidie wegvalt zijn deze organisaties afhankelijk van de noordelijke subsidiënten en dat is bedreigend voor het voortbestaan.

De stad Groningen geeft meer geld uit aan cultuur dan de gemiddelde grote stad, is de tweede cultuurstad van Nederland en heeft daarbij de ambitie a city of talent te zijn. Het culturele aanbod maakt Groningen zo interessant als studentenstad, als stad voor talent en als een stad waarin je goed kunt wonen, werken en leven

De PvdA in Groningen heeft een motie voorbereid waarin de fracties en de bestuurders uit het noorden nadrukkelijk gevraagd wordt gezamenlijk stappen te ondernemen om bij het (demissionaire) kabinet en bij de Tweede Kamerleden aan te dringen om het behoud van de culturele voorzieningen in het noorden. Groningen, Friesland en Drenthe moeten zich samen hard maken voor meer financiële ruimte uit Den Haag, Vanuit de provincie en vanuit de steden.

De subsidieplannen van dit kabinet worden opgenomen in de begroting van Prinsjesdag, de nieuwe Tweede kamer zal er over beslissen. Dit appel is dus ook gericht aan verkiesbare, nieuwe Kamerleden.