nieuws

04 mrt 2010, 17:05

PvdA lijsttrekker Frank de Vries wil college ‘met royale meerderheid’

De PvdA in de Groninger gemeenteraad heeft de wonden gelikt die zijn ontstaan door het verlies van 3 van de 12 zetels. Hoewel het gaat om een kwart van het aantal zetels blijft de PvdA toch de grootste fractie. In een verklaring laat de PvdA in Groningen de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid te nemen en het voortouw te nemen in college – onderhandelingen. Frank de Vries is benoemd tot onderhandelaar en Arjen de Rooij tot fractievooorzitter. De PvdA meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De PvdA-fractie is voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen geweest. De fractie constateert dat de PvdA 3 zetels verloren heeft. Dat is geen prettige boodschap. De fractie constateert tevens dat de PvdA veruit de grootste fractie is in de Groninger gemeenteraad. De PvdA is bereid het voortouw te nemen bij de aanstaande onderhandelingen over ene nieuw te vormen college.’’

‘De fractie stelt daarnaast vast dat het resultaat van de stadse PvdA gunstig afsteekt bij uitslagen in de meeste andere steden. Het verlies is in Groningen beperkt gebleven. PvdA lijsttrekker Frank de Vries: “Drie zetels verliezen is niet leuk, maar we hebben gedurende de campagne wel een rechte rug getoond. Over onderwijs, topbuurten en werkgelegenheid. Ik denk dat de kiezers ook onze helderheid over tram en forum hebben gewaardeerd. Wij hebben geen zwalkende koers laten zien.”


''De PvdA feliciteert de partijen die hebben gewonnen. De PvdA wil graag met alle partijen onderzoeken welke samenwerking in Groningen mogelijk is. De PvdA gaat uit van een college dat een royale meerderheid zal hebben in de gemeenteraad. Dat is in de ogen van de fractie wenselijk.


De Vries: De stad heeft behoefte aan een degelijk en stabiel bestuur. Zeker met de lopende grote dossiers en een bezuinigingsoperatie in het verschiet. Je moet dan in beginsel niet gaan werken met een krappe meerderheid”.
De PvdA-fractie heeft Frank de Vries aangewezen als leider van de onderhandelingsdelegatie. Arjan de Rooij is benoemd tot fractievoorzitter van de nieuwe fractie.’

(Einde persverklaring)