nieuws

16 okt 2012, 11:11

PvdA Groningen heeft nieuwe fractievoorzitter

De fractie van de PvdA in Groningen heeft een nieuwe, waarnemend fractievoorzitter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om Jan Spakman. Hij is door de fractie gekozen tot waarnemend voorzitter, een overbruggingsfunctie tot er een nieuw college van B en W is.


De functie was vacant na het vertrek van fractievoorzitter Arjan de Rooij en lijsttrekker Frank de Vries. Tegen hen was tijdens een afdelingsvergadering van de PvdA een motie van wantrouwen aangenomen met 56 tegen 53 stemmen.
 

Over Spakman

Spakman is geboren en getogen in Helpman maar woonde ook in de Indische Buurt en Hoornse Meer. Momenteel woont hij met zijn gezin in de Wijert. In het dagelijks leven werkt Jan bij de provincie Groningen als coördinator duurzame ontwikkeling en energie.
Jan is breed georiënteerd, met interesses op het gebied van geschiedenis, milieu en economie, verkeer en de kwaliteit van de leefomgeving.


In de raadsperiode 2006-2010 heeft hij zich ondermeer bezig gehouden met de Zuidelijke Ringweg, luchtvervuiling, de discussie omtrent de kabelbaan, parkeren in de stad, Bruilweering, het programma Duurzaamste Stad, de Brugwachter en de nieuwe rijkskantoren op Kemkensberg.


Jan is namens de PvdA-fractie lid van de raadscommissie beheer en verkeer, en aldus woordvoerder voor verkeer, duurzaamheid en energie. Nevenfuncties:


• Voorzitter raadscommissie Financiën en Veiligheid
• Voorzitter tijdelijke raadscommissie Cultuurverandering
• Lid algemeen bestuur Meerschap Paterswolde
• Penningmeester stichting gemeenteraadsfractie PvdA Groningen
• Lid algemeen bestuur stichting ‘Ons Pand’
• Voorzitter ‘Heel de Buurt-overleg’ Corpus den Hoorn.