nieuws

14 mei 2013, 11:11

PvdA Groningen: einde aan termijn kwijtschelding gemeentelijke lasten

De PvdA in de gemeenteraad van Groningen doet een oproep aan het college om een einde te maken aan de termijn voor het kwijtschelden van gemeentelijke lasten. Op dit moment geldt er een termijn van maximaal drie maanden na verzending van het aanslagbiljet. Naar schatting zouden meer dan honderd mensen in de stad hierdoor geen kwijtschelding aanvragen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raadslid Carine Bloemhoff: “Het betreft vaak kwetsbare mensen die in crisistijd moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. De gemeente moet daarom zo weinig mogelijk drempels opwerpen zodat deze mensen krijgen waar ze recht op hebben”.

Ook de Nationale Ombudsman vindt dat de gemeente de kwijtscheldingstermijn moet loslaten. Jan Pieter Loopstra legt uit: “Volgens de Nationale Ombudsman is een termijn voor kwijtschelding in strijd met de wet. Hij adviseert mensen zelfs om in bezwaar te gaan.” De PvdA heeft het college om een reactie gevraagd op het standpunt van de Ombudsman. De partij roept het college op om een voorstel tot het schrappen van de kwijtscheldingstermijn zo snel mogelijk aan de gemeenteraad voor te leggen.