nieuws

13 dec 2010, 08:08

PvdA Groningen-stad roept op tot steun Groninger Forum

De gemeenteraadsfractie van de PvdA en het afdelingsbestuur van de PvdA roepen de PvdA Statenfractie op akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 35 miljoen euro aan het Groninger Forum. Komende week moeten Provinciale Staten daar een beslissing over nemen. De Jonge Socialisten binnen de PvdA lieten weten er niets voor te voelen. Maar de stad-GroningsePvdA is en blijft achter het Groninger Forum staan, zoals blijkt uit onderstaande persverklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


‘Meningsvorming is de kern van onze (partij)democratie. De afgelopen jaren is in de afdeling Groningen meermalen stevig gediscussieerd over nut en noodzaak van (grote) investeringen in de Binnenstad van Groningen. Dat geldt in het bijzonder voor de plannen met betrekking tot de (oostzijde van de) Grote Markt en het Forum.

De afdeling heeft zich altijd uitgesproken voor die ontwikkeling en er een voorwaarde aan verbonden. Een en ander is terug te vinden in het huidige verkiezingsprogramma waarin staat dat het forum een significante meerwaarde van het huidige aanbod moet hebben en niet meer mag kosten dan het bedrag dat daarvoor is afgesproken.

Afdelingsbestuur en fractie hechten er aan die keuze bij deze nogmaals kenbaar te maken. Zij roepen de Statenfractie van de PvdA dan ook op om in te stemmen met het voorstel van het college van GS tot toedeling van 35 miljoen Euro REP-subsidie aan Grote Markt/Forum. Zulks doet daarenboven recht aan afspraken die tussen Stad en Provincie zijn gemaakt in het kader van de compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn. ‘

Bestuur PvdA-afdeling Groningen
Raadsfractie PvdA