nieuws

10 jan 2011, 10:10

PvdA-fractie Groningen: oproep ideeën voor ‘betere invulling’ Groninger Forum

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Groningen komt vanmorgen met een oproep aan voor- en tegenstander van het Groninger Forum met ideeën te komen om de invulling van het Forum te verbeteren. Stad en Provincie Groningen zijn de komende twee weken met elkaar in gesprek om het eens te worden over de toekomst van het Forum. De PvdA-fractie wil ideeën en suggesties verzamelen en de beste daarvan aan het eind van de week aan de bestuurders aanbieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding is de ledenvergadering van de PvdA afgelopen week. De leden drongen er bij de fractie op aan door te gaan met het Forum, maar wel de invulling kritisch tegen het licht te houden en open te staan voor verandering.

“Wij willen graag alle leden, voorstanders, sceptici, critici en tegenstanders, nadrukkelijk om hun bijdrage vragen. Wie het huidige concept niet voldoende vindt, heeft namelijk ook de plicht om aan te geven hoe het beter zou kunnen!” aldus de raadsleden Marloes Dekker en Roeland van der Schaaf.

De PvdA blijft staan voor de doorontwikkeling van het plan Grote Markt/Forum. Cruciaal daarbij is dat de plannen voor de invulling van het Forum verbeterd en concreter worden en beter voor het voetlicht worden gebracht. Dit is noodzakelijk om steun bij provincie en de stadjers te herwinnen. De fractie bepleit ook de instelling van een commissie van bestuurlijk en inhoudelijk deskundigen die zwaarwegende en dringende adviezen over het Forum uitbrengt aan raad en college. Deze commissie zou de stad en provincie kunnen helpen om uit de impasse te komen.

Dekker en Van der Schaaf: “Maar eerst zijn we vooral benieuwd naar alle ideeën die bij ons binnen gaan komen. Wij nemen alle suggesties serieus, maar zullen ze wel langs de meetlat leggen zoals die door de PvdA-ledenvergadering via de moties is meegegeven. Je moet dan denken aan zaken als economische structuurversterking, het leggen van verbinding tussen culturele en commerciële functies en het aantrekken van mensen van buiten de stad.”