nieuws

17 okt 2002, 00:12

PvdA'er Waalkens: ‘Meer Noorderlingen in de Tweede Kamer’

Het Groningse demissionair PvdA-kamerlid Waalkens wil dat er meer noorderlingen op de kandidatenlijst van de PvdA komen te staan. “De PvdA is te veel gericht geweest op Den Haag”, aldus Waalkens. “We moeten juist een verdeling krijgen tussen regionale vertegenwoordigers, terwijl je daar een centrale regie over krijgt.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de PvdA’er heeft het gewestelijk partijbestuur ‘nadrukkelijk’ aan het landelijk bestuur duidelijk gemaakt dat men niet tevreden is met ‘de positie van de noordelijke vertegenwoordiging in de kandidatenlijst, maar ook in de fractie’.
Wat betreft de nieuwe verkiezingen heeft Waalkens vertrouwen in een goede afloop voor de PvdA. “We zijn een partij die enigszins in verwarring was, maar we zijn er nu klaar voor. De gewestelijke voorzitters komen volgende week bijeen om met de partijbestuurders te praten.” Volgens de Groninger zal er een lijst gevormd worden die ‘oppositie kan voeren, maar ook bestuursverantwoordelijkheid kan nemen’.
Waalkens gelooft niet dat de val van het kabinet toe te schrijven is aan de LPF. “Het gaat om het blok dat de ruk naar rechts heeft gemanifesteerd.” Hij zegt zich ‘rot geschrokken’ te zijn van de ‘verruwing en vergroving van de omgangsvormen’ in de Tweede Kamer.