nieuws

22 jul 2000, 00:12

PvdA en D66 Groningen willen mensen uit de bijstand voor de klas zetten

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en D66 hebben een zeer opmerkelijk plan gemaakt om mensen met een bijstandsuitkering te helpen aan een baan in het onderwijs of de zorgsector.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld om een aantal problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Het is bekend dat er in de zorgsector en het onderwijs een tekort aan arbeidskrachten is. In de zorgsector heeft dat onder andere lange wachtlijsten tot gevolg voor mensen die van die zorg afhankelijk zijn. Deze situatie bestaat reeds lang en kan maar niet worden opgelost, ondanks allerlei pogingen daartoe. In het onderwijs is er een soortgelijk probleem. Een tekort aan leerkrachten en invalleerkrachten leidt ertoe dat kinderen regelmatig naar huis worden gestuurd en dat scholen soms zijn overgegaan tot een 4 daagse schoolweek. Dit is een onacceptabele situatie.
Tegelijkertijd zijn er vele mensen werkloos en afhankelijk van een uitkering. Mensen in de bijstand ondervinden nogal wat belemmeringen om weer aan het werk te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om alleenstaande mensen die de zorgplicht hebben voor één of meer kinderen. Zij hebben geen of alleen een gedeeltelijke arbeidsplicht vanwege die zorgtaak. Toch is het voor deze mensen juist van groot belang dat ze (part-time) werken. Alleen op die manier kunnen zij later, als de zorgplicht is verdwenen, gemakkelijk weer een baan vinden. Het is nu eenmaal bekend dat hoe langer iemand aan de kant staat, des te moeilijker het wordt hem of haar aan een baan te helpen
Volgens de PvdA en D66 kunnen beide problemen beperkt worden door ze integraal te benaderen. De oplossing van de problemen voor mensen in de bijstand kan tegelijkertijd bijdragen aan de oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en het onderwijs. Er moet dan creatief gezocht worden om de belemmeringen voor mensen in de bijstand om weer aan het werk te gaan, weg te nemen. Daarbij geldt als regel dat werk moet lonen voor zowel de betrokken werkloze als voor de samenleving.