nieuws

14 mei 2009, 12:12

PvdA en Christen Unie willen behoud Rijksdiensten voor Groningen

De fracties van de PvdA en de Christen Unie in de gemeenteraad van Groningen willen behoud van rijksdiensten voor de regio. Ze hebben dit aan de orde gesteld bij het college van B en W van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gisteren werd via een item op RTV Noord bekend dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief (24 april 2009) aan de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de bezuiniging op de rijksdiensten voor Groningen relatief nadelig uitpakt.

Het is volgens PvdA Raadslid Bert Oost en Inge Jongman vande Christen Unie al langere tijd duidelijk dat de bezuiniging op de rijksdienst voor Groningen nadelige effecten heeft. Zo loopt nog steeds de discussie over de vestigingslocatie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De fracties van de PvdA en Christen Unie vinden dat alles uit de kast moet worden gehaald om rijksdiensten zoveel mogelijk voor de regio te behouden en stellen hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.