nieuws

26 aug 2000, 00:12

PvdA: ‘Dreigende achterstand draadloos internet onacceptabel’

De fractie van de PvdA vindt het onacceptabel wanneer de provincie Groningen achterstand zou oplopen met het draadloos Internet. De PvdA reageert daarmee op recente publiciteit, onder meer in het Nieuwsblad en op de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Statenleden Léon Boer Nicolette Klein Bleumink van de PvdA stellen de kwestie in schriftelijke vragen aan de orde bij het College van Gedeputeerde Staten. Overigens heeft de gemeente Groningen gisteren al in de GIC laten weten in overleg te zijn met operators om te voorkomen dat Groningen inderdaad achterstand oploopt bij de komst van draadloos internet.
‘De inzet van uw college op economisch terrein is om het vestigingsklimaat voor de ICT in onze regio, en dan vooral in de stad Groningen, te verbeteren. Daartoe is in samenwerking met de gemeente Groningen, KPN, en RuG het IT-centrum opgericht. Een essentiële vestigingsvoorwaarde voor bedrijven is de beschikbaarheid van een bijdetijdse, hoogwaardige technologische infrastructuur in de vorm van een UMTS-verbinding’, zo schrijven de Statenleden. Wanneer de verwachting van Evans en Kruyer uitkomt, op basis van ervaringen uit het verleden, wordt de UMTS het eerst in de Randstad aangelegd. Pas in 2007, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting, zal dit in Groningen het geval zijn. ‘ Hierdoor lopen wij een onherstelbare achterstand op’.
De PvdA-Statenfractie wenst, aldus beide Statenleden, een zo spoedig mogelijke aanleg van UMTS in het Noorden, in elk geval niet later dan de Randstad. Zo kan Groningen als ICT-stad hiervan optimaal profiteren!