nieuws

21 jan 2008, 20:08

PvdA: Biobrandstoffabriek in ruil voor suikerfabriek Groningen

De PvdA eist dat er niet alleen een goede afvloeiingsregeling komt, maar ook nieuw werk voor de medewerkers van de suikerfabriek in Groningen, die door de sluiting met ontslag worden bedreigd. Kansen voor nieuwe werkgelegenheid ziet de PvdA in de ontwikkeling van een biobrandstoffabriek van de tweede generatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verder wil de PvdA dat de aanwezige kennis en infrastructuur zo veel mogelijk benut wordt voor nieuwe werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van kansen in de agrarische industrie. De PvdA-fracties in de Gemeenteraad, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement stellen hierover vragen aan respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen, het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, de Regering en de Europese Commissie.

Er is een maximale inspanning nodig om in overleg met de directie van de suikerfabriek (Cosun) een oplossing te zoeken voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd, vindt de PvdA.

Kansen voor nieuwe werkgelegenheid ziet de PvdA in de ontwikkeling van een biobrandstoffabriek van de tweede generatie. Productie van tweede generatie biobrandstof gebeurt op een veel schonere en duurzamere manier. De PvdA vraagt daarvoor flexibele toepassing van regelingen en (financiële) ondersteuning in de aanloopfase van zo’n nieuwe industrie. En tot slot vraagt de PvdA een verkenning van de Europese mogelijkheden om de pruductie van biobrandstof te ondersteunen en uit te bouwen. Zo kan Energy Valley in Groningen bijdragen aan een duurzame energievoorziening en nieuwe werkgelegenheid in noordoost Nederland.