nieuws

15 dec 2009, 16:04

Prummel geeft College van B en W honderd ‘kerstcadeautjes’: 'Groninger Forum is een illusie'

Of het Groningse college er blij mee zal zijn, valt nog te bezien, maar het zal de burgemeester en de wethouders dit jaar niet ontbreken aan kerstcadeautjes. Robert Prummel, fractievoorzitter van de Stadspartij, schenkt ze namelijk honderd vragen ‘voor onder kerstboom’. De vragen hebben betrekking op de plannen voor het Groninger Forum en moeten volgens Prummel ‘een einde maken aan alle illusies over het Forum’. Prummel verwacht dat door stevig doorvragen over de financiering en de organisatie van het Forum aangetoond zal worden dat de bouwplannen niet te realiseren zijn. Lees hier de brief met de honderd vragen van Prummel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Geacht College,

Wanneer wij een aantal jaren terugkijken, dan kan de Stadspartij zich niet aan de indruk onttrekken, dat de enige reden voor het realiseren van het forumgebouw achter de oostwand van de Grote Markt, de PvdA drang tot het neerzetten van ‘spraakmakende’ architectuur is. Onder de motto’s ‘stilstand is achteruitgang’ en ‘Groningen is een moderne stad’, waar ‘gewaagde architectuur’ etc. wordt gebouwd, lijkt in onze stad alles straffeloos mogelijk te zijn. Eerst werd een gebouw doorgedrukt, waarvan nog niemand wist wat er precies in moest komen. Daarna werden met veel moeite functies verzonnen. De omgekeerde wereld. Het toppunt van de maakbare samenleving op kosten van de belastingbetaler. We begonnen met 31,25 miljoen aan gemeentelijke bijdrage. Waar we financieel eindigen weet niemand.

Burgers zijn niet meer geïnteresseerd in meedenken en meedoen met planontwikkelingen in onze stad en verzetten zich nog nauwelijks tegen megalomane plannen, omdat ze denken (en weten), dat alles al voorgekookt is en ze toch niets hebben in te brengen. Deze houding van burgers als gevolg van de opstelling van het stadsbestuur en gemeentelijke diensten baart de Stadspartij ernstige zorgen. De Stadspartij vindt de zogenaamde democratische procedures en het betrekken van burgers rond het forumgebouw ronduit een farce en beschamend voor de democratische besluitvorming in onze stad. Uiteraard wordt dit zowel ambtelijk als bestuurlijk ontkend.

Uitgaande van het principe ‘we willen een spraakmakend gebouw’, is van alles geprobeerd dit gebouw te vullen. Eerst werden oude koeien uit de slot gehaald, die na de oorlog al verdronken waren. Een cultuurcentrum. Dit plan strandde vanwege het verzet tegen de sloop van Cultuurcentum de Oosterpoort. Daarna moesten externen komen opdraven om te verzinnen wat er in dit gebouw moest komen. Die kwamen met de ‘geweldige oplossing’ om voor heel veel belastinggeld, functies, die elders in de stad al aanwezig waren en op zich goed functioneren, te concentreren. Het scheepvaartmuseum werd er bij gesleept maar haakte later weer af. Er werden onvoorstelbare en nooit haalbare bezoekersaantallen verzonnen om de gemeenteraad maar over de streep te trekken. De schijnbetrokkenheid van de Stadjers hielp ook mee. De gemeenteraad heeft uiteindelijk ja gezegd tegen een plan, dat financieel nog steeds niet rond is. In de fuik gelokt, vergelijkbaar met de besluitvorming rond de tram.
Uiteindelijk zullen deze bestuurdersdromen uitlopen op een financieel en functioneel fiasco, waarvan de Stadjers de rekening krijgen gepresenteerd. Alle hiervoor verantwoordelijke vogels zijn dan al lang gevlogen. Nu kan er al cultureel niet veel meer in de stad georganiseerd worden (bijv. opera op de Vismarkt), omdat al het beschikbare geld in deze forumorganisatie en het forumgebouw wordt gepompt.

De Stadspartij kan wel leven met een Groninger Forum als organisatieprincipe, maar niet met het forumgebouw. Wat bedoelt de partij hiermee. Een forumorganisatie kan goed werk verrichten in de communicatie tussen de grote hoeveelheid aan culturele instellingen in de stad en de afstemming verzorgen van hun culturele activiteiten. Veel ging er in het verleden niet goed. Hoewel dit volgens de Stadspartij eigenlijk een taak zou moeten zijn van de grote subsidieverstrekker, de Dienst OCSW, kan de partij met dit principe leven. Deze activiteiten kunnen prima worden georganiseerd vanuit de oude bioscoop aan het Hereplein. Daar is geen monstrueus ‘Palast der Republik’ voor nodig. Zet dit gebouw boven de verdiepte Zuidelijke Ringweg, daar komt het wel tot zijn recht!

Als alternatief voor dit forumgebouw stelt de Stadspartij voor een nieuwe markt met rondom gevarieerde kleine winkels en cafés’s op de zonnige zijde van het plein. Na de bouw van het forumgebouw is er geen zon en is er enkel sprake van tocht.

De financiering van het Groninger Forum is voor de Stadspartij nog steeds een vage aangelegenheid. Welke toezeggingen zijn echt hard, wie zijn precies betrokken en welke bedragen staan er nu werkelijk op de begroting? Ook de forumorganisatie is een onduidelijk en ondoorzichtig gegeven.

Om onze controlerende rol als raadsfractie goed te kunnen vervullen, willen wij, dat de raad inzicht krijgt in de navolgend genoemde stukken en stellen wij de volgende vragen. De vragen hebben betrekking op de forumorganisatie, de voormalige bioscoop op het Hereplein en het bouwen van het forum gebouw. De grote hoeveelheid en gevarieerdheid aan vragen heeft te maken met het feit dat alles met alles samenhangt en de raad volgens de Stadspartij het overzicht kwijt is.

(...)


Hoogachtend,
namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

R.P. Prummel”